Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Новини


СЕСИЯ №11

Днес 26.06.2024 г. /сряда/ се проведе 11-то заседания на ОС Средец от този мандат. Присъствали - всички 17 съветника, с промени на броя в хода на сесията. Дневен ред - 28 точки.Продължителност – 3 часа и половина.

Касовият отчет на бюджета за миналата година бе приет без дебат.

Докладната за Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец бе отложена за следваща сесия с цел допълнително преразглеждане и прецизиране на съответните ставки. Предполагаме, че предварително предложените от администрацията ще бъдат понамалени. Чудеса не очаквайте – увеличение ще има, въпросът е в каква степен!

Докладните за фотоволтаици бяха приети. Честито, предстои в следващите десетилетия да се ПЕЧЕТЕ, но не на плажа – това ще е неминуемия ефект от големите площи соларни паркове, които ще продължат да растат. В община Средец бездруго е топло и сухо и наслагването на климатичните промени с въпросните ,,ПАРКОВЕ‘‘ ще обезпечи бъдещия сериозен ръст на температурните градиенти. Проблемът е основно в това, че някои хора не могат да казват НЕ! В тази сесия също! С някои приятни изключения – приятни, но изключения!! Основната маса обаче, начело с водача на стадото, предпочитат да са ,,добрички‘‘ и да казват ДА!

Новото /второ по ред за 4 месеца/ намаление в цените на дървата също бе прието. Едно разумно предложение на инж. Р. Чанков увисна с един глас по-малко. Намериха се достатъчен брой ,,добрички‘‘, които да го парират.Доколкото разбрахме притесненията на горския инженер не са в това, че населението ще се ползва с дърва на по-ниски цени, а в това че ползите ще са основно за прекупвачите. Ще допълним – И някои други, покрай тях!

Изчетен бе доклада на професора-прокурист д-р Валентин Стоянов относно: Състояние и перспективи за развитие на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД‘‘. Докладчик бе самият той. Писмените възражения на болничната управителка не бяха изчетени. Дебати по същество липсваха, освен персоналния сблъсък с взаимни обвинения между двама дългогодишни партньори и доскорошни приятели – господата Иван Жабов и Динко Цъцаров. Ще ви оставим лично да се ,,насладите‘‘ на словесното кресчендо между двамата от видеоматериала към сесията. Може и от Протокола, но при липса на звуков ефект, няма да е същото.

Досега се движехме по темите от зададените в предната публикация акценти и щяхме да спрем дотук. Все пак има едно важно допълнително събитие от това заседание, извън дневния ѝ ред. В края на сесията бе изчетен доклада от одита на общината за предходното управление. Г-н Кичев лично изчете въпросния одитен доклад. Според нас това са само извадки от него, но и те не са приятни за г-н Иван Жабов. Той също бе в залата, но се въздържа от коментар. Един пример от изявата на настоящия кмет:

По времето на неговия предшественик, от общината и нейни структури са сключвани множество граждански договори. Множество, ама множество!! Не десетки, а стотици годишно с тенденции на увеличение в изборните години. Цифрите се движат от близо 700 до над 800.

Това е част от формулата – КАК СЕ ПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИ?!

Приятно гледане и слушане!

 

SOS Средец

 

Дата: 26.06.2024 год.

 

 

 

 видяно 70816 пъти
назад

Коментари

видяно по ип 9614 пъти