Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Новини


ЮНСКА СЕСИЯ – ДНЕВЕН РЕД – АКЦЕНТИ

Предстоящото 11-то заседание на ОС Средец за този мандат ще се проведе в сряда / 26.06.2024 г./. Дневният ред съгласно поканата /линк:  https://obs.sredets.bg/pokani/pokana-11/,публикувана в сайта на Общината е 28 точки, в т.ч. последната ,,Питания‘‘. Линкът към всички докладни е следният: https://obs.sredets.bg/dokladni/dokladni-2023-2027-g/dokladni-zapiski-11-to-zasedanie-na-obs/ . Ще акцентираме читателското внимание върху  най-важните според нас:

Касовият отчет на бюджета за миналата 2023 год. Той обхваща информации и проблеми основно от предходния мандат.

Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец. Някои от таксите и цените на услуги са премахнати, но има много нови, като количествения превес е на вторите. Финансовите нива са значително завишени, някои с 30 до 100 %, а други в пъти.

В контраст на горепосоченото увеличение на такси и цени, ще упоменем новото намаление в цените на дървата – линк: https://obs.sredets.bg/site/assets/files/4290/izmenenie_na_reshenie_no74_ot_29_02_20024_g_-_vzeto_s_protokol_no_6_na_obshchinsk.pdf  .

От докладните свързани с фотоволтаици ще споменем две от тях, поради по-големите площи върху, които предстои да се изграждат. Първата е върху площ от близо 260 дка в землището на гр. Средец – линк: https://obs.sredets.bg/site/assets/files/4288/promiana_na_nachina_na_traino_polzvane_na_imoti_17974_19_761-_17974_19_683-_17974_19_818.pdf . Втората върху площ 792 дка е в землището на с. Малина - линк: https://obs.sredets.bg/site/assets/files/4299/razreshavane_za_izrabotvane_na_proekt_za_chi_na_oup_na_obshchina_sredetc-.pdf  . Разбрахме, че предстои за разглеждане /не в тази сесия/ нов фотоволтаик отново в землището на с. Дюлево. Явно предвид обществения отпор срещу решението на предния ОС Средец от м.септември 2023 г. /потвърдено и от новия ОС/ за изграждане на фотоволтаици в това и съседни землища, предстои обществено обсъждане на 28.06.2024г. /петък/, инициирано от инвеститора на новия проект. Какво ще произлезе от тази нова инвестиционна идея предстои да разберем. Във връзка с въпросните соларни паркове и преди сме споделяли мнение, че обществените обсъждания трябва да предшестват внасянето на инвестиционните намерения за разглеждане от общинския съвет, както и това, че те /обсъжданията/ следва да се организират и осъществяват не от инвеститорите, а от общинска администрация. Ще споделим и съжалението, че живеем в България, а не в Гърция, например. В нашата южна съседка акцентът в изграждането и финансирането на фотоволтаици са гражданите, дребния и среден бизнес, а не по лобистки причини за едри корпоративни интереси.

В дневния ред на поканата присъства и ,,Доклад от Проф. д-р Валентин Костов Стоянов – Прокурист на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД относно: Състояние и перспективи за развитие на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД‘‘. Докладът на г-н професора към момента не е качен към докладните за сесията. Там не присъства и становището на управителката на болницата относно доклада на прокуриста.

Това е само извадка от иначе обширния дневен ред. За улеснение сме ви дали съответните линкове.

 

SOS Средец

 

Дата: 24.06.2024 год.

 

 

 

 видяно 70810 пъти
назад

Коментари

видяно по ип 9610 пъти