Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Новини


НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Обичайното месечно заседание на Общински съвет Средец се проведе необичайно не в последна сряда на месеца, а в последния вторник – днес 30.11.2021год. Мястото и времето са били непроменени. Имало ги е и обичайните отсъствия, но не много, както и обичайните преждевременни напущания на заседанието. Все пак оправдаваме обичайните и необичайни непослушни общински съветници, тъй като и както си му е обичайния навик, кметът на общината също е отсъствал. Бил в командировка – поне по думите на обичайната му и единствена заместничка.

Заседанието е преминало при дневен ред от 27 точки, последна от които Питания, което също е нещо обичайно. Също обичайно, докладните свързани с продажби, са представлявали преобладаващия обем от днешната работа на съвета.

Нещо особено съществено от днешното заседание е гласувания и приет след дългогодишно буксуване - Общ устройствен план на Общината. Дано това спомогне за бъдещото развитие на бизнеса в Средец и региона!

Одобрен е и годишния план за ползване на дървесина от общински гори за следващата година и както си му е редът от общинското предприятие не е имало представител. Всеки се равнява по началника си, в случая кмета, така че и в това няма нищо необичайно. Все пак подразбрахме, че на комисиите, предшестващи днешното заседание г-н Стоянов, шеф на ОП ,,Общински гори‘‘ се е похвалил, че се е справил с дървената доставка за населението. С някои малки изключения. Дано някои читатели да не са сред изключенията, тъй като зимата и снегът днес загатнаха за себе си!

От дневният ред не са приети една, или две докладни за преобразуване на имоти от публична в частна общинска собственост, изискващи квалифицираното мнозинство от 12 съветника.

В точка Питания е обсъждан въпрос на съветника Кичев от БСП относно изискванията спрямо заемане на длъжността ,,кметски наместник‘‘ в контекста на евентуална възможност, лице с присъда да бъде назначен на въпросната ръководна позиция. Отговорът на г-жа Дамбулова явно не удовлетворява питащия и въпросът е отложен за допълнително разглеждане. Г-н Кичев не споменава конкретни лица, но вероятно разполага с някаква информация, след като отправя подобно питане.

Г-н Кичев хвърля и своеобразна бомба с друг свой въпрос относно евентуална кражба на 600 кубика дървесина от общинска гора в местност,,Еркесията‘‘ със замесени служители на ОП ,, Общински гори‘‘. Както вече споменахме г-н Стоянов не е присъствал и се е наложило отново зам.кмет Дамбулова да покрива подчинените си служители. И както е обичайно за администрацията на Средец, и на този въпрос няма адекватен отговор. Дали поради липса на информация, или поради друга причина?? Независимо от причината обаче, визираните от Кичев количества не са никак обичайни и за пренебрегване, разбира се ако това се окаже реален факт!!

Доколкото разбрахме и за съжаление он-лайн излъчванията на заседанията на съвета със сигурност не са реален факт, въпреки приетото решение на общинския съвет. Е, нова година – нов късмет!! Все пак предстоят важни теми, като новия бюджет например и ще е полезно обществеността да може да ги наблюдава през интернет!

Дотогава ще се опитваме да Ви осведомяваме за общинските сесии с уговорката, че и ние може да сгрешим и пропуснем, защото информациите, които ви предоставяме, обичайно не са чрез преки впечатления. Все пак протоколите от заседанията се публикуват също обичайно в рамките до две седмици и заинтересованите могат да се запознаят в подробности.

СредкоНашев

 

Дата: 30.11.2021 год.

 

 

 

 видяно 12682 пъти
назад

Коментари

Гражданин
И къде е в командировка тоя тулуп кмета? В близката кръчма да хапне ли?


Ако желаете да напишете коментар, попълнете полетатаИме
Коментар
Въведете кода


видяно по ип 7647 пъти