Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Новини


БЮДЖЕТ НА ЗАПЛАТИТЕ И ВЪНШНИТЕ УСЛУГИ

Нищо ново под слънцето над Средец. На днешния слънчев и безоблачен ден бе проведено поредното заседание на Общински съвет Средец. Което нито е било слънчево, нито безоблачно. След 2 неприсъствени сесии настоящата бе присъствена, макар и под строг ограничителен режим на допуснатите до присъствие. Освен общинските съветници и администрацията в залата са били допуснати близки до местната власт  представители на медиите. Не просто допуснати, а и поканени. Не завиждаме на колегите от маститите медии, нито желаем да бъдем припознати като такива. Споделяме това единствено, защото за съжаление и този път не можем да ви осведомим от първо лице и се налага да разчитаме на информация ОТВЪТРЕ. Затова се извиняваме за евентуалните неточности относно проведените дебати по Бюджет-2021г. Това обаче няма да ни попречи да прихванем ДУХА, в който те са преминали, а за по детайлните подробности и вие и ние ще се запознаем от Протокола на заседанието. Поне тези от нас, които се интересуват от местния обществен и политически живот, доколкото той може да бъде наречен с тези думи. Все пак, както ще разберете от изложението, някои съветници са се постарали да подходят отговорно към бюджетната тема, за разлика от други, които и този път са проявили безгласно перманентните си партийно-продиктувани пристрастия. По-точно казано – козирували се на средецкия градоначалник!

Сесията започва с предложение на Димитър Янков /СДС/ точката от дневния ред за бюджета да бъде придвижена на предна позиция по целесъобразност и значимост. Изненадващо предложението му е прието, за разлика от останалите му такива в хода на тази сесия. Но нека не изпреварваме събитията. По обсъждането на бюджет-2021г. пръв взема думата Иван Кичев и още с началната си изява изпуска ДУХА от бутилката със стартовото изявление, че групата на БСП няма да подкрепи предложението на кмета и администрацията, след което доста подробно и детайлно уточнява причините за това. Следват и уточняващи въпроси към бюджетарката Бойчева и гл. счетововодител Колеолова относно нереално големите суми за външни услуги залегнали във всички пера на този бюджет. Общото впечатление на присъстващите е, че Бойчева доста се е оплела в обясненията си и се е наложило Колеолова да замазва неадекватните ѝ обяснения по този и онзи параграф. В крайна сметка обаче в резултат на кръстосания разпит на Кичев се оказва, че едва ли не сумите за външни услуги са посочени като такива, понеже нямало къде другаде да се включат. Лично на мен това, което пиша в момента ми звучи меко казано смешно, ако е вярно. Но предвид прехваления административен ‘’КАПАЦИТЕТ’’ на повечето общински служители, с който сме се сблъсквали във време с почти шестгодишна давност, нито аз, нито колегите ми сме особено изненадани. Защото обратното е още по-безумно, без да е смешно. В смисъл, че ако цифрите за външни услуги са реални, то тогава можем изцяло да се присъединим към думите на общински съветник Вълчев/СДС/, че Бюджет-2021г. трябва да бъде определен като БЮДЖЕТ НА ВЪНШНИТЕ УСЛУГИ. Това КОДОВО определение, дотолкова ми хареса, че го поставих в заглавието на настоящото ни новинарско включване. Добавих и ЗАПЛАТИТЕ, защото те са базово-определящия лайтмотив на този бюджет.

Основната тежест на дебата по бюджета изнасят трима общински съветници – Кичев, Вълчев и Янков. Останалите трима от групата на БСП също участват с въпроси и предложения. За съжаление на кметовете на изборните села не минава предложението на Йона Чобанова /БСП/ за увеличение размера на заплатите им. И не само нейното предложение не минава. Не се приемат и предложенията на направилият най-много такива – Янков. Той успява да пробие стената на ГЕРБЕРСКОТО ТВЪРДОГЛАВИЕ единствено с предложението си за увеличаване на количеството на горивото, което общината поема в ангажимент да предостави на местното полицейско управление. Това във финансово изражение е толкова нищожно, че едва ли може да се приеме като успех. Не го е приел така и самият Янков, имайки предвид последващите му действия. В крайна сметка не минават обществено-важни негови предложения относно заделяне на суми за ремонт на корпуса на МБАЛ-Средец, ремонт с цел ликвидиране на течове по отходната канализация по жалби на граждани, увеличаване на субсидиите за медицинските дружества и сумите за социални плащания на материално затруднени и болни граждани. Някои от неговите предложения са в сумарно изражение от общ порядъка на 20 000 лв., но и те срещат ТВЪРДИЯ ОТПОР на обединената управляваща коалиция. Споменах герберското твърдоглавие, но ако трябва да съм по-точен следва да го нарека ГЕРБЕРО-БЕЗЕНЕСАРСКИ-НЕФЕСЕБЕЙСКО-ЖАБОВСКИ ИНАТ. Нека не забравяме и БМРО, чиято млада воеводска надежда Т. Стаматов, също се кипри сред герберските редици и гласува безропотно и без грам бунтарско-революционен дух, по нареждане на главния карабунарски пишман-войвода. За него /Стаматов/ само мога да изразя съжалението си за една съкрушена млада душа и пропилян живот, поне този в качеството му на общественик, за какъвто се е цанил. Съжалението ми е искрено и неподправено – ЖАЛКО за младежа!

Но да продължим по същество! След продължилия над 2 часа дебат по бюджета и провала на част от предложенията, същият е временно преустановен с почивка по искане на Вълчев в качеството му на председател група. След почивката Янков прави изявление и без да ангажира колегите си от групата изразява мнение, че присъствието му на сесията е вече безпредметно и напуща залата последван от колегата си Вълчев. След саркастична благодарност от страна на Кичев към управляващите за тяхното ‘’ДЕЙНО” участие в бюджетното обсъждане, той и цялата група на БСП също напущат залата. Така част от предложенията на Янков са гласувани в негово отсъствие и разбираемо - не се приемат. Не можем да отречем факта, че в изявлението си Янков определено е бил прав, присъствието му в залата е вече без значение. Предложенията му са могли да прескочат бариерата единствено с мнозинството  на управляващите съветници, каквато воля определено е липсвала. Той акцентира върху това, че по този начин не се води обществен дебат и определя настоящия общински съвет като ПАРОДИЯ на такъв. Според него след като управляващите считат себе си за самодостатъчни, могат да се оправят и сами, намеквайки за един друг вид оправяне. След напущане на залата той се връща само за една от следващите докладни, касаеща наредбата за определяне цени на услуги за движение на тежки автомобили по общинските пътища. Предложението му визира по-облекчени ставки тип винетъчен режим, но и то не е прието.

Останалото не е от съществено значение. Докладните минават на конвеер през управляващото мнозинство, без мислене и излишно бавене.

Сега на базата на наличната информация ще си позволя да направя един кратък анализ на случилото се. И в него ще направя разграничение на едната и другата опозиция. За разлика от БСП, които изначално вземат твърд и краен курс по отношение на Бюджет-2021г., групата на СДС прави опит, макар и неуспешен, за конструктивен диалог с управляващите съветници и кмет. Не се ангажирам в преценка, чие поведение е по-правилното. В крайна сметка и не това е най-важното. По-важно е това, че от страна на средецкия кмет и подвластните му съветници за пореден път е направена демонстрация на пълна липса на диалог. Действията на Жабов могат да се квалифицират като безочлива наглост и комплексарщина в рафиниран вид. Дали това негово поведение оправдава и поведението на управляващите съветници, оставям на ваша преценка! Понеже говоря за управляващи, а гл. счетоводител е в този екип, следва да призная факта, че единствено и само тя от въпросния екип е демонстрирала яснота и компетентност по обсъжданите бюджетни теми. 

Що се отнася до местните седесари, на фона на коалиционото споразумение между ГЕРБ и СДС на национално ниво, днешното им поведение е изключителна проява на характер в обществен план. Не им е за първи път, но в създалата се конюнктурна ситуация, това е в още по-голяма степен достойно за уважение! За съжаление има и една горчива капка в чашата! Третият от групата остава в залата – Лало Гюров.

В днешното заседание е изваден на бял свят и един КУРИОЗЕН факт! В едно от изказванията на Кичев е повдигнат въпроса за заложен основен ремонт на пътя за с. Суходол, от страната на Община Камено до въпросното село, за което в капиталовата програма са залегнали още 130 000 лв. Почти толкова са платени вече от Община Средец на изпълнителя за ‘’ремонт’’ на същата тази отсечка в края на 2019г. Този куриоз - не е куриоз! Това е пореден пример за нещо друго. Но нека не избързваме с крайните квалификации, преди да прочетем Протокола.

Това не е всичко известно от тази сесия, но поне основното.

 

Днес за вас коментира -  Средко Нашев. Извинявам се на упоменатите поименно лица, че ги представих без съответния титул – г-н, г-жа и т.н. Направих го с цел краткост и от бързане. Извинявам се и за евентуални технически, пунктуационни и стилистични грешки, причината е същата. Само на кмета ви, не се извинявам, към него е под достойнството ми да го направя! Пък и досега не ми е дал съществена причина.

 

Дата: 24.02.2021 год.     

                        

 видяно 55577 пъти
назад

Коментари

до Курмит
Всеки в собствения си мащаб,според силата на длъжността, за личната програма! РS: Няма да разбеш! Не е за неудачници!

Пиги
Да????????????????????????????????????????????????????????????????????????Яжтееее ненаядени пукниции

Курмит
Да се проведат ли предсрочни избори? Да ✔ Не

Кърмит
Избори и за кмет април месец това е изхода! Местен референдум възможен ли е?

Ивайло
Продажници. Боклуци. Без мозъчни олигофрени. Как живеят в презрение от хората в града. Достойнство и морал кръгла 0. Как да ги ценят и уважават хората. Е да лицемерни има но зад гърба им. 11 боклука.

до Кърмит
Не става с вот на недоверие, човече! Законът не го разрешава! Според същият този закон един кмет може да прекрати мандата си само по три начина: по собствено желание /подаване на оставка/, поради невъзможност за изпълнение на задълженията /смърт или трайна нетрудоспособност/, поради влязла в сила наказателна присъда за извършени престъпления! Други законни начини НЯМА!!! Изводите си ги направи сам!

Тинчо
Кой нормален човек ще подкрепи Герб след като фактите ясно казват че сме на последно място в ЕС, а бяхме преди Ромъния

Паразити са тези
Които са гласували за тизи хора.А глупави паразити са тези които пак ще ги подгрепят

Чел
11 човала с боклуци сравнение четох някъде и е много точно. Тия хора са паразити.

Не сменяйте темата
Мен ме интересува Мимето Димов.Той е мечтата на много мъже в затвора в Бургас.Двамата с жабата ще са звездите след някоя и друга година.

Някой отговори ли
На въпроса на забавната игра.Да се пробвам аз тогава.Отговора ми е двусмислен = две нули 00

Кака Мима
Ще остане докато са на власт.После при другите.Ибрикчии се търсят много,повече от колкото овчари

Румен но не Радев
Този младеж след този слугинаж по медиите,а преди това скочи на Цветанов и забрави как му е лизал топките е крайно време да го оценят в ГЕРБ. Нали точно по такива си падат.Има бъдеще момчето.Жалко че партията му не е надеждна вече.

Мимето Димов
Прави гейски изказвания в фес групите и е нападнат от лошите. Къде са герберастите да го защитят.

Новата забавна игра !
Въпрос: Колко от 10те управляващи съветника взеха участие в дискусията за Бюджета ? Ползвайте жокер 50/50. Ако ръката ви е 100 % 50 % ви е отговора със стиснат юмрук.

Педя Човек Лакът Чеп
Да не се окаже кметско чадото на Галена

До Мъни-холика Жабов
Стига краде. В затвора освен вазелин друго не ти трябва.


Галена е бременна с трето

Кърмит
Вот на недоверие към ОбС и кмета! Нови избори! Не може да се продължи това безобразие! СЪБУДЕТЕ СЕ ХОРА!


Ако желаете да напишете коментар, попълнете полетатаИме
Коментар
Въведете кода


видяно по ип 9346 пъти