Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Новини


НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ!

Днес, 28.05.2020г. в рамките на два часа отново при закрити врати премина редовната общинска сесия. В зала № 1 присъстват 16 от общо 17 общински съветници, по уважителни причини отсъства единствено П. Колеолов /БЗНС/. Дневният ред е от 11 точки и 90 % от времето на заседанието преминава в разглеждането и дебатите по две от тях - „Анализ на касовия отчет на бюджета” и „Питания”. От дневния ред на днешното заседание е изтеглена докладната за продажбата на 1073 дка в землището на с. Драчево. Причините за това не са известни дори на общинските съветници и администрацията, които ни предоставиха информация за настоящата публикация. Предполагаме, че тези причини или са от технически характер, или е необходимо време за ‘’обработка’’ на общинските съветници. На въпроса ’’кои са те?’’, отговора ще разберем от бъдещото гласуване. На въпроса ‘’по колко?’’, отговора вероятно никога няма да разберем! Разбира се това са само догадки, още повече предвид факта, че една определена персона не обича да дели с друг, освен съпругата.

По касовия отчет на бюджета отношение както обикновено е взето единствено и само от общинските съветници на БСП и СДС, като управляващите от ГЕРБ-БЗНС-НФСБ са били за пореден път безучастни. Неосъщественият дебат е превърнат по скоро в разговор на човек с билборд, поради „мълганието на агнетата” от екипа на г-н Жабов и неговото физическо отсъствие. Единствената персона от администрацията, която по необходимост взима участие се оказва главния счетоводител на общината г-жа Анета Колеолова. Ще е интересно да се проследи протокола от това заседание, който вероятно ще бъде качен в сайта на Общината след около две седмици. Там ще откриете:

По анализа на касовия отчет на бюджета отношение основно вземат общинските съветници от БСП, господата Кичев и Германов, а от СДС – Вълчев и Янков. Въпросите на г-н Кичев обхващат голяма част от разходната част по пера и констатират серия от грешки и неточности в посочените цифри и техните сумарни стойности, които навеждат на мисълта за манипулация на реалните стойности. След него прави изказване г-н Г. Вълчев, който също прави детайлен преглед на цифрите и обръща особено внимание на ръста на просрочените задължения, както и тенденцията на свиване на разходите в частта на субсидиите и особено тези за общинските болнични заведения, както и ред други разходи, в това число и на общинската пералня. И двамата Ив. Кичев и Г. Вълчев с въпросите и изказванията си засягат финансовото състояние на общинските предприятия, основно това на и ОП ‘’Озеленяване, благоустройство и чистота’’, което въпреки ползването на почти безплатна работна ръка по програми, генерира огромни разходи и минимални собствени приходи/от порядъка на 20-40 хиляди лв. годишно/, въпреки добрата си техническа обезпеченост и специализиран машинен парк. Къде са отишли парите от извършваните от ОБЧ услуги, никой от администрацията не се наема да каже? Вълчев прави сравнение за общината с потъващия Титаник. Г-н Германов задава въпрос относно разходите за медийно обслужване и поставя под съмнение поддържането на вестник Средец, чиято единствена роля се изразява в хвалебствия за кмета на общината. Сравнително по-кратко, но синтезирано изказване прави г-н Д. Янков, който обобщава тревожното тежко финансово състояние на Общината и изразява становище спешно да се предприемат оздравителни мерки преди същите да бъдат наложени по закон. Той прави изненадващи две предложения – или да се отложи гласуването на отчета след като бъде изслушана визията на кмета, или той и екипа му в следващото заседание да представят в нарочна докладна - Програма с конкретни оздравителни мерки. Първото предложение на Янков не се приема от управляващото мнозинство и отчетът прескача бариерата необходими гласове. Второто му предложение обаче получава подкрепата на част от управляващите, въпреки нежеланието на Председателя то изобщо да бъде подлагано на гласуване. НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ!Не зная дали г-н Янков е бил изненадан от подкрепата, но ние определено сме. И не само изненадани, но и обнадеждени, че и в управляващата група има хора с кураж и самостоятелно мислене. За съжаление не мога да посоча точно кои са били тези общински съветници, поради разнопосочната информация, която получихме. Иначе щях да ги изброя поименно и да им изкажа своите адмирации! Ще ги разберем от протокола на заседанието, но не пречи да го кажа и сега: БРАВО ДАМИ И ГОСПОДА! В общи линии това е най-същественото, което научихме по темата с отчета на Бюджет-2019г.

Всички останали точки от дневния ред преминават при почти скоростно гласуване и почти пълна подкрепа от всички групи. Заслужава внимание да бъде отбелязано още едно включване на Д. Янков. По една от точките в дневния ред отпаднала от предното заседание и касаеща продажба в землището на с. Вълчаново, той предварително обявява подкрепа с предложение парите от сделката/около 45 х.лв/ да бъдат насочени за ремонт на новия корпус на МБАЛ-Средец с цел преместване на пациентите от стария и евентуална негова бъдеща продажба. Ще припомним на читателите, че такива неосъществени две сделки бяха обсъждани и гласувани в предните два мандата на настоящия кмет. Защо г-н Жабов не е успял да се ‘’споразумее’’ с потенциалните купувачи, незнаем. Все пак въпросния ремонт на новия корпус, проблем дъвкан и тогава, не беше осъществен. Дали ще се осъществи сега, отново не знаем. Но все пак има известна светлина в тунела, защото и това предложение на Янков минава с частичната подкрепа на управляващите и с добавката на г-н Д. Чолаков /БСП/ да се постави срок от 6 месеца за начало на ремонтните дейности след осъществяване на сделката с вълчановските имоти. Кои точно са управляващите съветници подкрепили това предложение също не знаем с абсолютна сигурност. Знаем обаче, кой от тях със сигурност не го е направил и това отново е председателя Цъцаров.    

В т.”Питания” е изразено недоволството на общинските съветници, че администрацията подхожда избирателно към въпросите им и отговаря единствено там където желае. Припомнен е чл.33, ал.2 от ЗМСМА където недвусмислено е казано: „Държавните органи, стопанските и обществени организации са ДЛЪЖНИ да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник....”Това припомняне е придружено с намек, че ще се сезират по-горни инстанции като прокуратура, областна управа и т.н. за нарушаване на закон, или най-малко ще се иска информация по закона за достъп. Въпрос на г-н Кичев за въвеждането в експлоатация на все още неработещата градска тоалетна е допълнен иронично от г-н Вълчев в частта: Кога тоалетната ще отвори врати, ще се реже ли лентичка, ще има ли такси, или ще е безплатно и ще има ли отстъпки за ползването от местното население? Според обещанието на секретаря на общината г-н Станилов, въпросното ‘’рязане на лентичка’’ ще се осъществи в най-скоро време и гражданите на общината ще се сдобият с дългоочакваното ‘’чудо’’ от управлението на кмета Жабов. Въпросната проекто-тоалетна присъстваща в поредица бюджети най-накрая предизборно се превърна във факт. Г-н Вълчев повдига още два въпроса, или по точно дава два тревожни сигнала от граждани: за необезопасеният участък от път по дигата на Росеновския язовир и пропадането от преди седмица на асфалта на ул.”Хаджи Димитър” създало яма с размерите на детска количка, които изискват бързи мерки от страна на общината. Дадени са отговори на писмени въпроси от г-н Кичев и г-жа Чобанова /БСП/ относно регистрацията на конските каруци и необезопасената детска площадка в градинката пред църквата. За регистрацията на каруците е поет ангажимент от г-н Станилов, но съдбата на площадката остава все още в неяснота. При въпрос на Янков относно отхвърленото от областна управа решение за проблемното според тях безвъзмездно предоставяне на общинския стадион на местния футболен клуб и намеренията на общинска администрация по проблема, става ясно, че предстои да се взема решение. Предвид факта, че общината и бездруго субсидира въпросния клуб, той прави предложение за символичен наем от един лев и докладната да бъде дадена на гласуване още в рамките на тази сесия, но става ясно, че няма такава готовност от страна на администрацията, която още е в процес на вземане на решение. Обичайно за настоящата администрация въпросните процеси отнемат доста време и едва ли това ще се случи преди следващата редовна сесия, но нека не бъдем чак такива скептици, току виж рязко се разработили, още повече една важна за кмета докладна отпадна от днешния дневен ред, а ПАРИ НЯМА! И едва ли на НЯКОЙ му се действа СО ДУПЦЕ!

баба Яга и Средко Нашев

Дата: 28.05.2020 год.видяно 55576 пъти
назад

Коментари

ОБЧуто
ограничавай. до тук. не е фактор.


Узунова, ако обичаш се ограничавай до три изречения максимум! На четвъртото местният планктон хвърля верига! Най-добре всяко да е отделено на нов ред, малко навътре с тире.


и апетит нямам. Мога само арт терапия - като хан Крум . Той е правил чаши например


Аз не мога да пия с луди хора!

Павел
Той си избира неми и хлъзгави.Дамбулова,Сергей Стоилов, Божинов, Минчев, Станилов,Маринчо Димов. Без зъби и без гласни букви. Преди да отидат до тоалетната го пипатВсички треперят за заплатата си.

А де
Има само един заместник кмет! Това за информация. Липсата на Жабов на втора поредна сесия означава безхаберие и незачитане на местния парламент. И най- важното: ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СТАМАЩОТО В ОБЩИНАТА СЕ НОСИ ОТ КМЕТА! Защото той е избран ат хората на избори! Всички останали - зам.кмет, секретар, директори и т.н. са назначени! От същия този кмет! Нали те са му екипа!

Абе
Кмета та кмета, хубаво отсъствал ама нали има заместник кметове, директори те за какво са там, защо мълчат като риби.Пълна скръб.

Кмете?
Не се крий от съветниците. Те са за това да ти дадат акъл че иначе се излага. Цялата община ти се смее зад гърба

проблем
Председателя на общинския съвет Цъцаров си е загубил заешкото сърце.Моля който го намери да се обади в общината щото сега е с кокоше такова.

не мога да разбера
тези работещи в общината служители имат ли гръбнак или са мекотели

Станислава Узунова
*зависТлив

Станислава Узунова
Вярвам, че все някога играта на кришка-мишка ще свърши. Дано е по-скоро! :-) Иначе уж всичко е прекрасно и всяка една дейност е изпълнена коректно, а общинска администрация не дава отговори на елементарни въпроси. Да не говорим, че много малка част от информацията може да бъде обявена като класифицирана и да представлява държавна или служебна тайна. От всичко прочетено става ясно, че информацията, която се иска е обществена и няма основание да не бъде предоставена. В крайна сметка, винаги остава опцията информацията да се поиска съдебно. Доста бързо и лесно се случват нещата. При ЗДОИ не са оставени много "вратички", да не кажа никакви, с помощта на които могат да се скатаят. Не е и скъпо, административната такса е 10 лева и решението на съда не подлежи на обжалване, така че винаги остава и тази опция. Никакво губене на време не е, а и не оставят друг избор явно. А колко по-лесно е да отговарят редовно на поставените въпроси, това е част от задълженията им! Ако не могат да отговорят и им е некомфортно да бъдат разпитвани, защо изобщо са там? Ако във всяко едно общинско звено, всеки един кадър знае защо е там и какво е извършил в процеса на работа, няма причина да не може да отговори с лекота и в срок. Всеки отказ или шикалкавене, с цел бягане от отговор на даден въпрос, е нормално да буди съмнение. Като добавим и това че оскъдната информация, до която достигаме в публичното пространство е толкова объркана и некоректно написана, че няма как човек да им вярва. Не защото е крив, заядлив, завислив и т.н., а защото са му дадени вече безброй поводи да не вярва! Знам, че е безсмислено да продължавам, затова ще спра и каквото-такова! Само бих искала да благодаря на всички общински съветници, които имат смелостта да питат и адекватно, и упорито търсят информация по различни въпроси! Ако всичко, за което питат, беше изпълнено законосъобразно и качествено, нямаше да питат или поне нямаше да са такова количество въпросите, а на покрилите се, нямаше да им е никак трудно да отговорят. :-) Няма защо да се сърдят на друг безмълвните, освен на себе си! :-)

Сесията
е закрита или СОС не пращат човек вътре?

браво
на Флагман.За първи път виждам толкова точна статия от тази медия. Явно Жабов е спрял да плаща

кънчо
По некадърно управление от това на Жабов не е имало откакто съществува общината.Възможно е да наложат санкции както разбирам от статията,такова чудо не се е случвало досега,ама като човек е прост, трябва държавата да го спре да прави простотии.На там отиваме. Да ви е честит тиквеника Кмет

имам аз една мечта
Жабата да е в затвора

да бе
Не липсва шоу. Защо мълчат ГЕРП . Нямат думи или достатъчно акъл да разсъждават.Или го няма вожда да им подсказва.Отрепки....

яко
Жалко че сесията е закрита. Има явно емоции

ас
Бабо Яго НАДУПВАИ ги ЯКО, комуняците са с ВАС...


Ако желаете да напишете коментар, попълнете полетатаИме
Коментар
Въведете кода


видяно по ип 9346 пъти