Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Новини


Окончателните резултати от I и II тур в общината.

               Това са окончателните резултати от първия и втория тур в община Средец. По закон  Живко Гърков има седем дневен срок, ако реши             да обжалва тези резултати. Все пак разликата е малка – 36 гласа. За да улесним  гражданите на община Средец и да им дадем възможност сами да преценят кой, къде, защо и как е гласувал предоставяме пълната информация от първия и втория тур по секции : 

 

Секция № Жабов Гърков Кичев   Жабов Гърков
1.Помощно  131  73  69    134  148
2.МТУ  137 128   62    132  199
3.СОУ  107  75  77    110  123
4.Пен.клуб  161  91  88    175 209 
5.Горско  152  134  135    164  270
6.Дет.гр.  199  117  86    198  186
7.Военниб  176  73  61    164  141
8.МТУ  134  98  53    136  166
40.Победа  279  105  99    304  181
41.СОУ 154   89 64    165 160    
42.МТУ  187  135  107    203  239
Белила  21  5  7    18  11
Бистрец  43  17  7    42  19
Богд.  47  4  9    45  11
Вълч  44  19  8    37 37 
Г.Бук  47  8  24    47  25
Г.Ябъл  14  2  10    17  9
Дебелт  150  100  122    177  242
Д.у-ще  103  104  132    185  238
Д.Ябъл       18     1      10         17  6
Драка  27  9  3    23 13 
Драчево 116 31 131   124   162    
Дюлево  78  33  46     91 59 
Загорци   114  15  31    94  68
Зорн  55  56  25    48  86
Кирово  26  5  7    28  10
Кубадин  36  5  11    38  13
Малина  30  8  11    31  16
М.Църк  94  16  36    98  49
Орлинци 87  49   75     76 73    
Проход  25  9  10    27 15 
Пънчев  16  2  10    20  6
Радойн  20  5  7    25  10
Росен  11  9  3    12  12
Светл  47  67  11    53  74
С.Кам  9  7  3    11  9
Сливово  20  5  17    14  28
Суходол  14  16  16    15 32 
Факия  124  22  50    134  41


видяно 55570 пъти
назад

Коментари

видяно по ип 9341 пъти