Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Новини


ПРЕДСТОЯЩА ПЪРВА СЕСИЯ ЗА 2019г.

В началото ще се обърна към тази част от читателската аудитория, която предвид развлекателните си наклонности, или поради липса на търпение и читателски навици не обича големи по обем публикация, със съвета да не продължават към изложението по-долу. То ще е дълго, но не защото обичам да съм разточителен в думите, или имам свободно време за пилеене, а просто защото така се налага, предвид разнообразието от теми!

Предстоящото заседание на Общински съвет Средец по ред 41-во за този мандат ще се проведе на 30.01.2019г./сряда/ от 9,30ч. Предварителният дневен ред е от 21 точки заедно с последната ‘’Питания’’. Ще се разглеждат особено важни за общността въпроси и проблеми в това число Бюджет-2019г., който заслужава сам по себе си отделно заседание на общинския съвет, предвид многообразието на обхвата му. Това разбира се е личното ми мнение, но се надявам поне в кратките им предоставени срокове общинските съветници да са се запознали детайлно с него и да са наясно какво гласуват и какви правомощия по него предоставят на г-н кмета. Също така се надявам афишираните общински приоритети да намерят подобаващото към тях внимание и отношение. Но по тези въпроси ще дадем допълнително мнение, тъй като настоящото ни съобщение има по-скоро информативен характер.  

Председателят на съвета ще представи отчет за дейността му за второто полугодие на миналата година, а кмета отчет за изпълнението на решенията му. Отчета на г-н Цъцаров е детайлен и анализа му би бил интересен за лица интересуващи се от местната политика. С оглед краткостта ще се спра само на два три пункта от него. Първото което прави впечатление е, че от общ брой 76 приети решения, 34 броя са за разпореждане с общинска собственост, което представлява дял от 45%. Тъй като не желая това да прозвучи спекулативно, все пак ще уточня, че вероятно не всички те са за продажба на собственост, но със сигурност са в пъти преобладаващия брой спрямо другите. Друго интересно в отчета на председателя са отсъствията на колегите му. Може да прозвучи клюкарски, но сред общинските съветници има един, които е отсъствал от 4 при общо 6-те заседания за периода, което си е меко казано проява на незаинтересованост към общинските дела. Г-н Цъцаров е спестил името на колегата си, но аз и посещаващите редовно рубриките ни вероятно се досещат за въпросната персона. Все пак понеже председателят е споменал колегите си без нито едно отсъствие и аз се чувствам длъжен да го направя. Това са съветниците: Антоанета Колеолова, Валери Ангелов, Динко Цъцаров, Живко Гърков, Мирослав Пенев, Петьо Колеолов, Таня Тодорова, Тодорка Георгиева и Янко Германов. От този отчет става ясно и че общинският съвет е отпуснал средства за помощи на 40 лица при обща стойност 3715лв., което е по малко от 100лв. средно на човек. По този пункт съвета е проявил пестеливост в разходването на обществени средства, но ще ни е интересно какви са раздадените суми за помощи лично от г-н кмета, както защо и на какви лица, някой ако знае нека се включи, или пита! За разлика от отчета на г-н Цъцаров, този на г-н Жабов за изпълнение решенията на съвета липсва в общинския сайт, публикуван е само краткия проект за решение, с което се приема. Предполагаемо отчета е изпратен за преценка поне до съветниците. На мен и колегите ми са известни неизпълнени от кмета решения на общинския съвет и ще ни е интересно да видим дали някой от тях ще се досети за такива.

Две от точките в дневния ред са свързани с кандидатстване по проекти по линия на Местната инициативна група/МИГ-Средец/. Едното от тях е за реконструкция на градските улици ‘’Атанас Манчев’’, ‘’Бенковски’’ и ‘’Септемврийци’’, изразяваща се в подмяна на бордюри и асфалтиране на пътната настилка на обща проектна стойност до 200 хиляди лева. По другия проект съществува шанс с. Факия да се сдобие с детска площадка, оборудвана с алеи, озеленяване, осветление и други екстри на същата проектна стойност. Колко дечица живеят и се раждат в селото не ни е известно но поне бабите и дядовците ще могат да се радват на присъствие от внуци заради придобивката. За съжаление и двата проекта предстои да се разглеждат и одобрението им е все още под въпрос. Това е лошата новина в случая, а добрата е, че по тях не се изисква общинско съфинансиране. Надяваме се г-н Жабов да се потруди в случая, предвид намеренията му за трети, че и пети мандат. Все пак е добре да има предвид, че програмните периоди са на финалната права, а трябва и напред да се гледа, нещо което досега май недоглежда и недомисля.

За клиентите на МТЕЛ/сега А1 България/ може би ще е интересно да знаят, че предстои на оператора да се предостави под наем общинска площ от 400кв.м. в землището на с.Сливово за инсталиране на апаратура и антени с цел подобряване на мобилната връзка.

В проекта за дневен ред отново присъстват може би за трети път докладните на опозицията относно промени в Правилника на съвета и този на Общинското предприятие ‘’Озеленяване, благоустройство и чистота’’. Целесъобразността на исканите промени сме коментирали в предни публикации затова сега ще се въздържа, още повече под въпрос е дали някое от предложенията ще се приеме имайки предвид достойния за съжаление инат на г-н кмета.

В докладната записка за ползване на дървесина от общински гори не констатирам разлики в предложените цени спрямо миналогодишните, нито по отношение на правоимащите лица.

Ще се разглежда и закупуване на 1 специализиран автомобил за събиране и извозване на отпадъци, 120 контейнера и 300 кофи на обща стойност 213800лв. без ДДС.

Предстоят за разглеждане изменения и допълнения в общински наредби, както и актуализиране на програмата за разпореждане с общинска собственост. Тя горката програма през годините на това управление перманентно бива актуализирана и не само в началото на годините, а всеки месец от тях. Едва ли ще е различно и през предстоящата 2019г. Мераклиите за купуване не свършват, а мераците на г-н кмета за продаване растат в геометрична прогресия спрямо първите. Дай боже собственост да има, така се управлява лесно!! А електоралния плебс да духа супата! И като заговорихме за продажби има две такива в землището на с. Орлинци с обща площ 40дка трета категория при единична цена 783 лв./дка, вие преценете дали е много, или малко, ние се уморихме да го правим. И относно една неуспяла продажба също има докладна, тази за драчевските орехи. След като не успя да пробие общинския съвет в края на август 2018г. и не можа да преглътне актуализираната цена в края на ноември, прехваленият инвеститор Агро-лес е внесъл ново искане. Не обичам да бъда формалист, но все пак ще обърна внимание на изготвилите и съгласували докладната на кмета относно искането, а именно Агро-лес вече не е ООД, а ЕООД, защото едноличният собственик на капитала му от месеци назад е Ай-Ти-Агро ЕООД. Заявлението също липсва в общинския сайт., току виж някой го видял и почнал да разсъждава по него. А сега по същината на проето-решението предложено от кмета въз основа на ‘’липсващото’’ искане. То е нещо на пръв поглед дребничко. Към предмета на действащите три арендни договора да се добави ‘’и други черупкови насаждения’’. Тоест освен съществуващите горски насаждения от орехи и лешници да могат да се засаждат вероятно и бадеми. Казвам вероятно защото в случая гадая въз основа на ‘’инвестиционните намерения’’ на арендатора при искането му за закупуване. Ще се окаже права колежката Шехерезада, която в обзорите си по темата твърдеше, че няма пречка между орехите и лешниците  да се садят бадеми. Но каквито сме си мнителни си задаваме въпроса ‘’Какво ще се случи със старите, но още живи дървета?’’. Защото не е изключено те да се изпарят в небитието след подписване на тези анекси и приходите от тях да отлетят в нечий, или нечии гостоприемни портфейли. В този ред на мисли нека помислят и съветниците, или поне един от тях. Обръщаме се към вас г-н Гърков: ‘’Вие отправихте множество адекватни искания и въпроси по изпълнението на тези договори, които не видяхме да са получили пълни и адекватни отговори. На мен и колегите, надявам се и на гражданите ще бъде интересно да разберем платени ли са изцяло арендните вноски по договорите, което следваше да е факт до средата на октомври миналата година, защото тогава не бяха дори и частично? Защото ако не са платени е меко казано нагло от страна на арендатора и новия му собственик да отправят поредното си искане към Общинския съвет!’’

Дали е останало нещо неупоменато от проекта за дневен ред ли? При всички случаи въпреки обхватното си изложение някои детайли съм пропуснал. Да, има и точки за задължителното застраховане на общинска собственост, редакция на предишно решение, право за пристрояване, а може до сесията да се появят и други. Това от мен за предстоящата сесия. Благодаря на всеки уважил труда ми до последния ред! Бъдете здрави!

Миролюб Войнов

  

 

   Дата: 25.01.2019г.видяно 55576 пъти
назад

Коментари

Бахчеванин
Доматя е зеленчук харен. Харен и многофункционален! И за манджа става, и за салатка...и да замериш някого с него може.

уточнение
Ето пълния му обем: ДОМАТ!!!

Стига де
Човекът се назовава инж. Иван Димов Георгиев - директор на ОП"ОБЧ"! Уж сте му привърженици пък и името му не казвате точно и в пълен обем!


Иван Димов! Иван Димов!! Само той ! Никой друг.

Екипа
Къв екип по точно? Футболен ли? Щото ако е футболен...баче Иван Жабов беше вратарче едно време. И са му ясни екипите....


Решителните действия ще дойдат от Иван Димов и неговия екип на есен! Така вече не може да се продължава! Заслужаваме най-доброто!

Свобода Първанова
До Пожарникаря точно! Според мен обаче трябват не протести от типа "не щем това или онова", а да се покаже какво точно искаме. Именно затова предложих и по-долу посочената платформа "https://sredets.wixsite.com/parvanova". Смятам, че с нея можем да постигнем точно това-да се обединим около конкретни искания и да ги превърнем в решителни действия, както казвате. Благодаря на администраторите, че допускат адреса на платформата в техния сайт!

Пожарникаря
Сос-ци само на Гърков ли може да се разчита в този общински съвет да им разкрива далаверата на Жабов и ко? Човекът е много читав, всички го знаем. Но сам воинът не е воин. А е глас в пустиня! Време е за решителни действия от всички които милеем за този град. И живеем тук...все още.

S.O.S Средец
От автора на настоящата публикация към втория коментар: Правилно с ‘’о’’ се пише и е вече поправено. Технически грешки стават, също и граматически, но по-важно е да не стават фактически, или когато първите два типа са правило, а не изключение. Между другото, ако се задълбочите в коректура на текста ще установите например и пропуснати запетайки. Тях няма да поправям.

S.O.S Средец
До Свобода Първанова: Уважаема г-жо Първанова, екипът на SOS-Средец адмирира всяка реализирана идея относно по-голяма обществена прозрачност и по-добро настояще и бъдеще на нашите град, община и държава. Ще се радваме на повече действени персони и групи работещи в тази посока. Не възприемаме конкуренцията като нещо лошо, освен нелоялната. Напротив считаме, че точно конкуренцията е основния мотор на обществения прогрес във всичките му форми и прояви. Даже бихме желали след близо четиригодишните ни усилия да настъпи момента, в който щафетата бъде поета от други и нашето присъствие на местния медиен форум стане излишно. Желаем Ви успех в начинанието. Пожелаваме Ви да не се сблъскате с неглижирането, неразбирането, отхвърлянето и нападките, през които преминахме особено в началото на нашия проект.


БОРДЮР СЕ ПИШЕ С "О"! С "У" Е НЕЩО ДРУГО - МОЗЪК НА ГЕРБАДЖИЙЧЕ!

Свобода Първанова
Ако администраторите на SOS не го отчетат като конкуренция, моля да погледнете сайта https://sredets.wixsite.com/parvanova


Ако желаете да напишете коментар, попълнете полетатаИме
Коментар
Въведете кода


видяно по ип 9345 пъти