Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Обзор


ПРЕМИЕРА, КМЕТА И ЗЕМЯТА

Никой не е по-голям от Хляба! Хляба ни го дава Земята и ще е вярно ако кажем, че никой не е по-голям от Нея! На Земята живеем и от нея се храним, на нея сме дошли и в нея отиваме. За нея са се борили и са ни я завещали дедите ни! Но логиката на премиера Борисов, партия ГЕРБ и средецкия кмет е различна от древните и прости житейски максими и факти. Защо мисля така? Защото:

При посещението на г-н Борисов в Обединените Арабски Емирства /ОАЕ/ и след обратна тяхна визита е в ход сключване на споразумение за изкупуване на българска земеделска земя с цел осигуряване на продоволствената сигурност. Но не нашата, а тази на ОАЕ. Българската такава след драстичния демографски срив явно не е правителствен приоритет и следва земята ни да се продава. Този факт бе представен от медиите в сладникавата опаковка за развитие на взаимноизгоден бизнес, но никой не постави въпроса за произтичащите от въпросните продажби на земя катастрофални бъдещи последствия за българската нация и държава. Никой не зададе въпроса: Защо трябва да се продава земя вместо произведена от българския бизнес хранителна продукция, което ще е в пъти по-изгодно както за производителя така и за държавата? Защото, такава е премиерската логика и всички вкупом се разкудкудякаха за предстоящата ‘’инвестиционна’’ инициатива! Която аз ще нарека с истинското ѝ име: ПОРЕДНАТА КРАЖБА И РАЗПРОДАЖБА НА БЪЛГАРИЯ!!

Не е по-различна ситуацията и на местното ни общинско ниво! След отлагане на крупната продажба на горски имоти в землището на с. Драчево през м.август, тя е отново в дневния ред на предстоящата сесия. По темата много е писано от екипа ни, но има нова информация, която считам за важно да споделя:

През август обект на продажба бяха 15 имота с обща площ 1889,817 дка и сумарна стойност 755 656 лв., при единична цена на декар в размер на 399,86 лева. Това са точните цифри тогава. След като въпросната оферта бе посрещната от гневна реакция в общинския съвет и след косвена намеса на кмета докладната бе отложена с мотива за нова оценка, която е вече факт. Стойностите са твърде различни от предните. Първо е намалена площта на евентуалната сделка. Ново-обособените имоти са 6 с обща площ 1073,658 дка на стойност 1 119 419 лв. при средна цена на декар в размер на 1042,62 лева. Така е според оценката. По данните от публикуваната и изпратена до съветниците докладна тя е с 3000 лв. по-малко, поради допусната вероятно чисто техническа грешка от изготвящия по отношение стойността на имот N: 23604.49.10. Това в случая не е съществено, просто го посочваме като факт, които вероятно ще бъде коригиран. Друго е същественото! Първо Оценителят е друг. Оценките са изготвени от общинския съветник инж. Румен Чанков, специалист в горския сектор и както стана ясно и лицензиран оценител на горски имоти. Явно г-н Чанков е подходил отговорно към поставената му задача. При намаление на площта с 816,159 дка, стойността на оценката се е увеличила с 363763 лв. спрямо предходната, а средната цена на декар се е увеличила в абсолютни единици с 642,76 лв., а в относителен дял с 261%. Забележете, това е над 2 пъти и половина спрямо първата оценка. Това ми дава основанието да твърдя, че местния ни горски специалист е подходил отговорно и професионално! Въпреки това ще посоча и един факт, виден при по-детайлен, макар и непрофесионален поглед върху оценките, който е озадачаващ. Делът в стойността на гората в абсолютна единици на декар площ е 842,62 лв., което представлява 81% от общата. Това означава, че стойността на въпросните престарели и бракувани орехи е над 5 пъти повече спрямо стойността на земята, върху която растат! Цената на декар само земя е едва 200 лева, което е просто невероятно?! С други думи въпросните над 1000 дка комасирана земя в землището на с. Драчево на 30 километра от областен център Бургас струват 200 лв. на единица площ/декар/! Това за мен е непонятно, дори и в случай оценителят да е действал строго по нормативните правила, което се предполага предвид общия ръст в стойността на оценките. Вярно е, той указва, че това са базисни цени, но според мен дори и като такива, те по отношение на земята са изненадващо ниски! Но нека спра дотук с цените, изложението и анализа по тях направих в интерес на гражданите и съветниците! В крайна сметка те могат да бъдат завишени по преценка на общинския съвет в хода на дебата и гласуването. НО:

По-важен е въпроса, трябва ли да се продават изобщо тези комасирани горски имоти? Трябва ли да се осъществява тази Крупна Декапитализация на Общината? Трябва ли тази Собственост да бъде загубена като приходоносен обществен капитал? И трябва ли да се върви по Пътя на премиера Борисов, партия ГЕРБ и кмета Жабов, които се мислят за по-големи от Родната Българска Земя-Хранилница и Гора-Закрилница! Трябва ли уважаеми избиратели и избраници! Трябва ли да се случва това е въпрос от естеството на ‘’Да бъдеш, или да не бъдеш’’? Да ги бъдат, или не Нацията, Държавата и Общината? Това е Въпросът, за който войни са водени, а ние в мирно време сме на път да проспим!

Миролюб Войнов

Дата: 25.11.2018г.

 

 видяно 56471 пъти
назад

Коментари

рени
Гана и Йордана от Средец!

зара
Ганка отиде ли до София в арена Армеец на Националната среща на ГЕРБ срещу един сандвич и гъз път да види, че не разбрах!

Боил
Ако княз Борис можеше да зърне отнякъде какво правят днешните ни управници щеше да се обърне в гроба!

Радой
Абе моме проста, кой ти даде поста? Даде ми го вожда, дето ме oнoждa…

патриот
Владимир Расате и още 12 боила са пленени от сърбите. Хан Борис е в стана на сръбските князе.Преговарят за мир.Сръбският княз иска от хана красивата му наложница ханския му кон които са му дадени на драго сърце от хана въпреки съпротивата от страна на неговия най верен телохранител.Като последно князът поисква някакво парче земя да си построи наблюдателна кула на което хан Борис отговаря:Конят си ти дадох,наложницата си ти дадох,но един камък от земята Българска не давам!


Ако желаете да напишете коментар, попълнете полетатаИме
Коментар
Въведете кода


видяно по ип 9355 пъти