Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Обзор


ОРЕХОВ ОБЗОР/част втора/: ПОД-ВЪПРОСНАТА ПРОДАЖБА

В първата част по темата опитахме да обясним на широката общественост, как е бил значително обогатен за сметка на общината един настоящ арендатор на орехова градина със сключени съмнителни договори за аренда, а също и как въпросния „благодетел” се опитва да отхапе още по-голямо парче от общинската баница, чрез осъществяване на покупко-продажба в негова ползва на арендованите до този момент земи. Обещахме ви да има продължение по темата и както винаги ще спазим обещанието си. Логично и закономерно в този последващ обзор, ще се опитаме да отговорим и на другите не по-маловажни и съществени въпроси, и основно: КОЙ ВСЪЩНОСТ Е ТОЗИ ИНВЕСТИТОР и КАНДИДАТ –КУПУВАЧ, и КОЙ СТОИ ЗАД НЕГО? 

На августовската общинска сесия присъстваше един господин, представил се пред съветниците и кметската управа, като изпълнителен директор на група фирми, в която е включена и фирмата Арендатор ‘’Агро лес’’ ООД. Въпросният г-н Румен Генчев освен това допълнително поясни, че е дългогодишен/12 год./, но вече бивш служител на Държавен фонд ‘’Земеделие’’. Той се опита  да удуши в зародиш всяка протичоречаща му съветническа изява и влизаше в конфронтация с конкретната непослушна персона. Никой обаче не се сети да поиска от него да се легитимира, или пък поне да го попита, коя е тази облечена в мистерия група от фирми ,има ли си име, кои са тези фирми, които я формират и т.н. Все логични въпроси, още повече, че този господин, никакъв го няма във фирмата на арендатора ‘’Агро лес’’ ООД. Справката показва , че не е нито  управител, нито  директор, нито собственик, нито дори служител във тази фирма. И каквито сме си любопитни, на мен и колегите ни хрумна да направим още някоя допълнителна аджамийска справка и да помъчим да открием кой е този „солиден” фирмен конгломерат. Е, не сме големи като ‘’Биволъ’’/чест и почитания/, но и ние решихме да поплуваме в опасните води на разследващата журналистика. Какво показа нашата проверка:

 Управителят и съдружник  във  фирмата-арендатор и кандидат-купувач ’’Агро лес’’ ООД е  г-н Цветан Николов Илинов. Да, ама не! Оказва се, че същия вече не е нито управител, нито съдружник в тази фирма. Той и другия съдружник с равни дялове във фирмата г-н Михаил Николов Николов на 31.07.2018г. са прехвърлили дружествените си дялове на обща стойност 5000 лв./по 2500 лв. на всеки от съдружниците/ на пловдивската фирма ‘’Ай Ти Агро’’ ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала г-н Калоян Валентинов Кънчев. Така двамата съдружници на практика са продали  ‘’Агро лес’’ ООД на посоченото дружество ‘’Ай Ти Агро’’ ЕООД. Регистрирано е и ново седалище на фирмата в с. Извор, както и е избран и назначен  нов управител г-н Ивайло Спасов Гергов. Към датата на заявката за закупуване на общинските имоти 14.08.2018 год. г-н Цветан Илинов не е реален управител и съдружник  в дружеството купувач, а само формален такъв до момента на отразяване на промените в обстоятелствата в Търговския регистър. Какъв е извода от всичко това - Собственик на капитала на ‘’Агро лес’’ вече е дружеството ‘’Ай Ти Агро’’ ЕООД. То е инвеститорът, който реално стои зад сделката за закупуване на 1800 дка общински гори в землището на с. Драчево, въпреки че тя формално е заявена от името на ‘’Агро лес’’ ООД. Какво установихме за въпросния инвеститор с помощта на многоуважаемия Гугъл:

Фирма ‘’Ай Ти Агро’’ ЕООД е създадена на 24.04.2018 г. с уставен капитал от „забележителните” 2 лв. Три месеца по-късно към 27.07.2018 г. обаче  вече задлъжняла със  172 000 лв. към офшорно дружество „Симдекс Лимитед’’, регистрирано на  Маршалските острови. Малката островна държава Маршалски /Маршалови/ острови, разположена в екваториалната част на Тихия океан освен туристическа дестинация е една от доказаните офшорни зони.

Прави впечатление и никак не е за пренебрегване съпоставката във времето на настъпване на тези събития. На 27.07.2018 г. ‘’Ай Ти Агро’’ ЕООД взема заем срещу залог на имущество за 172 000 лв. от офшорката „Симдекс Лимитед” /Маршалски острови/. Точно 4 дни след това на 31.07.2018г. господата Илинов и Николов си прехвърлят дяловете, от ‘’Агро лес’’ ООД на ‘’Ай Ти Агро’’ЕООД. Тези дружествени дялове в общ размер на 5000лв. ще да са овъзмездени с доста повече пари, след като се е наложило и заем да се тегли и то от офшорка. Поне на тази мисъл навежда времевото съвпадение. Разбира се това може и да е напълно случайно съвпадение, но сме длъжни да го имаме предвид. В крайна сметка това са вътрешни бизнес отношения и те са важни дотолкова, доколкото са свързани с нашия общински проблем. В случая е по-важно, че тази фирма, която се явява Купувач и Инвеститор е новорегистрирана, но вече със сериозни финасови задължения към офшорно дружество, разполага с „фамозния” капитал от два лева, няма никаква икономическа дейност и история, да не говорим за положителна търговска  репутация и доказани резултати в някоя стопанска сфера. Казано с други думи прости, нищо не подсказва, че тази фирма може да си позволи сключването на такава  сделка, както и че изобщо ще направи някакви инвестиции в общината. Кой  е заемодателя ‘’Симдекс Лимитед’’ и каква е връзката и със заемателя ‘’Ай Ти Агро’’ ЕООД,  признаваме си, че на такива финансови океански дълбочини не можем да се гмуркаме. Но за нашия случай това не е и необходимо. Казаното дотук е достатъчно за всеки здравомислещ мозък /дано да има повече такива в общинския съвет/ да си извади съответните заключения относно надежността и тежестта на обещанията заявени от Инвеститора ‘’Ай Ти Агро’’ чрез ‘’Агро лес’’.

Не желаем уважаеми читатели да изпадаме в конспирации, но съвпадението в датите не е само горното. Има и други, които в съвкупност. меко казано озадачават. „Ай ти Агро” се появява в правния мир през месец април тази година, точно 1 ден преди сесията на Общински съвет Средец, в която се разглежда и приема исканата от г-н Цветан Илинов промяна в арендните договори с отпадане на текст от тях /цитирах го в първа част/, с който Общината фактически се отказва от правото си да ги прекрати при заявка за закупуване на имотите от някой друг различен от арендатора-купувач, но забележете това не важи, ако купувачът заявил инетерес е самия арендатор. Според докладната на г-н кмета, основана на искането на г-н Илинов:,,Цитираният текст от договора създавал несигурност за Арендатора, чиито намерения са да кандидатства по проект за иновации в отглеждането на трайни насаждения и преработване на добитата продукция’’. Това е мотива през април, а 4 месеца по-късно,същия този арендатор  вече желае да  купи имотите. Ще цитираме отново ‘’Агро лес’’ООД с новите му инвестиционни намерения във връзка с покупката: ,,Създаване на трайни насаждения от бадеми, система за капково напояване и ограда, закупуване на земеделска техника. Създаване на работни места и участие по програма за развитие на селските райони’’. Това е написано дословно и ръкописно в заявлението, но не се знае от кой, както и не се знае чий е подписа под този текст. Това разбира се са дребни подробности за нашата вездесъща общинска администрация, начело с г-н Жабов, който предусещайки мириса на много пари, ловко и автоматично прехвърля топката на Общинския съвет. В първата докладна до съветниците в редовете ‘’цена на имота’’ присъстват нулеви стойности. Г-н Жабов бърза и обещава на съветниците да имат оценките и новата докладна за сесията. В нея сме ви информирали какво се случи, докладната бе отложена и ще се прави нова оценка на имотите. Както впоследствие неофициално разбрахме заявленията за закупуване на 15-те общински горски имота са входирани от г-н Илинов. Защо ли от него, след като не е нито съдружник нито управител на фирмата, респективно би трябвало да няма никакво отношение към въпросните инвестиционни намерения на ‘’Агро лес’’ и новия й собственик. И на малко дете би станало ясно, че цитираните по-горе и писани на коляно, неизвестно от кого и в какво качество намерения за инвестиции с нищо не обвързват заявителя и второ не са в противоречие с изразените през месец април намерения, че да налагат закупуване на имотите, а не продължение на арендата. Въпросните ‘’бадеми’’ са също трайни насаждения като орехите и лешниците и както установихме се разбират добре с другите два вида. Дотолкова не си пречат, че е посевместна практиката да се отглеждат такива смесени трайни насаждения. При тези както се твърди редки стари насаждения 10/10 метра отговарящи на 10 бр/дка безпроблемно могат да си засаждат бадемите в междуредията на орехите и лешниците. Такива са даже препоръчителните схеми при смесването. Ако изобщо имат намерение да засаждат, каквото и да било? Другата ‘’иновация’’ е ,,капковото напояване’’, за което арендния договор не е пречка, нито пък е пречка за купуването на земеделска техника, или преработването на продукцията, стига да имаш реални намерения и възможност. А това за кандидатстването по Програмата за развитие на селските райони си е изцяло прах в очите на съветниците. Ами че нали досега все по тази Програма са вземали парични субсидии. Изобщо всички посочени през август инвестиционни намерения, колкото и да са празнословни могат спокойно при добро желание да се изпълняват и по силата на действащите арендни договори. Всички с едно малко и на пръв поглед дребно изключение ‘’оградата’’. Трябва да е абсолютен лаик тоя, който го е заявил това инвестиционно намерение да „огражда”, защото имотите са със статут на горска територия, като ограждане е напълно недопустимо и забранено от  Закона за горите /чл.145/. За да не ви обременявам с правни цитати, може и вие като нас да проверите този факт с търсачката. Освен това в част от имотите има и изградени пътища за общо и неограничено обществено ползване. Замислил ли се е г-н кмета и кандидат-купувача, че освен орхови насаждения, тези земи представляват и ловна територия на ловни дружини, и ако се ограничи свободното движение по пътищата и в тях, стотици ловджии няма да могат да преминават и свободно да упражняват правото си на лов. А и по тези пътища се движат не само ловджии, но и други граждани. Накрая и това банално ‘’осигуряване на работни места’’. Много ще е интересен отговора на въпроса /стига някой общински съветник да го зададе/,  от началото на арендата колко работни места е осигурил познатия ни арендатор и инвеститор за шестте години считано от 2012г. до момента. Нека представи справки от НАП за трудови договори и за надлежно заплатени трудови възнаграждения по тях, да го видим колко е сериозен и загрижен за поминъка на местните хора, или както предполагаме само е гонил лична изгода и усвояване на пари от европейски  субсидии. Другото интересно е, защо са му на Арендатора-Купувач допълнителните декари над арендата, след като по думите на самия г-н Р. Генчев, цитираме: ‘’1030 дка са пригодна площ за засяване и презасаждане с други овошки’’. Какво ще прави с останалите 770 дка гори, които не отговарят на инвестиционните им намерения и защо ги иска?

В сесията г-н Румен Генчев спомена и, че бившата Пиперена фабрика е също собственост на фирмената група. Тази фабрика обаче към момента е собственост на фирмата ‘’Магия-2004’’ ЕООД гр. Созопол с управител г-жа Златомара Димитрова Попова. В този случай действително се натъкваме също на конгломерат от две взаимосвързани фирми, но нито една от тях не е гореспоменатите ‘’Агро лес’’ и ‘’Ай Ти Агро’’. Връзката на ‘’Магия-2004’’  е с ‘’Бол Реколта’’ ЕООД със същата управителка, в случая и собственичка. Отделно ‘’Бол Реколта’’ ЕООД е едноличен собственик на капитала на ‘’Магия-2004’’ ЕООД. Объркахте ли се вече, уважаеми читатели? За пояснение щом е ЕООД значи собственика е един и в крайна сметка въпросната госпожа е управител и едноличен собственик на капитала и на двете споменати дружества, както г-н Калоян Кънчев е собственик на ‘’Ай Ти Агро’’ и ореховия арендатор ‘’Агро лес’’. Има ли обаче връзка между двете двойки взаимосвързани фирми и техните собственици и управители, такава не констатирахме, нито пък някакво представителство на г-н Румен Генчев в тях. Затова пък констатирахме още едно съвпадение. Отново през месец април тази година фирма ‘’Магия-2004’’ иска от нашата Община придвижване на процедура по  въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване и изменение на производствена дейност в предприятие за съхранение и преработка на плодове/сливи/ в Поземлен имот/ПИ/ № 047004 в землището на гр. Средец. Става въпрос за бившата Пиперена фабрика. Процедурата приключва на 09.05.2018г. с Решение на РИОСВ-Бургас.

За обобщение относно цитираната от г-н Румен Генчев ‘’група фирми’’:  Които и да са те, каквито и връзки да имат помежду си, те не са имали доблестта като уж сериозни Купувачи и Инвеститори да официализират пред Собственика в лицето на Общината и конкретно Общинския съвет въпросните търговски, или други връзки помежду си. Не са  представили конкретна информация относно финансовите си възможности и човешки ресурси за да убедят съветниците, че са в състояние  да обезпечат както сделката така и обещаните многобройни инвестиции. Всичко останало са приказки, празни обещания и въздух под налягане! Друг е въпроса, че инвестициите могат да се осъществят и без да се налага да закупуват земята. Тук е мястото да споменем и общинския съветник г-н Г. Атанасов/ГЕРБ/, който също се опита да засегне в сесията този въпрос, но се разводни, загуби основния ‘’лайв мотив’’ и позволи да бъде надлъган от устатия г-н Р. Генчев, представителят на тази „секретна” фирмена групировка, финансирана със заем от  ‘’Симдекс Лимитед’’ с регистрация в офшорната зона ,,Маршалски острови’’. За г-н Жабов може да е все тая дали парите са с неуточнен, възможно и сенчест произход, дали са прани и препрани, но ако ще говорим за коректни инвеститори, той трябваше да бъде по-предпазлив, да направи проверките, както ги направихме ние, да зададе логичните и конкретни въпроси и да представи пред съветниците пълната и прозрачна картина. А не да бърза да внася докладната и накрая да си „измие ръцете”  със съветниците, каквото и крайно решение да вземат.

Все пак съветника г-н Г. Атанасов успя да каже нещо важно и съществено в полза на арендата, стига някой да го е чул при бъркотията в дебата и надприказването с ,,инвеститора’’ г-н Р. Генчев. Атанасов спомена, че срока на наема/имаше предвид арендата/ може да бъде удължаван до 30 години. Проверихме и с убеденост можем да заявим, че това не противоречи нито на действащото законодателство, нито на производствените възможност на орехи, лешници и бадеми. Оставащите до крайния възможен срок 24 години са абсолютно достатъчни всеки инвеститор в сферата на черупковите плодове да вложи пари и да прибере дивидента от тях. Стига да е сериозен бизнесмен и лоялен партньор към Собственика Община Средец. Тук е мястото да кажем, че лишавайки се  от арендните договори нашата Община ще загуби над един милион лева в дългосрочен план и никакви нови оценки и продажни цени не могат да компенсират това, тъй като е свързано и със загуба на собствеността, респективно немалка декапитализация на Общината ни. В случай, че инвеститора прояви некоректност и се откаже от арендата, прав му път, друг ще се намери. Някой с чисти намерения и реални финансови ресурси, а не такива със съмнителен произход взети назаем, или предоставяни за да бъдат вложени в собственост, придобита на безценица.

И за накрая ‘’черешката на тортата’’: Както добре знаете, законоустановен принцип е драги читатели, че продажбите на имоти общинска собственост се извършват чрез търг при еднакви и равнопоставени  условия за всички, които желаят да участват в търга. В този случай обаче и този законов принцип ще бъде абсолютно поруган. Ще се опитаме да разясним защо. Ако се приеме решение и бъде проведена продажба на търг, преди да бъдат прекратени действащите договори за аренда с  ‘’Агро лес’’ ООД, то това дружество ще е изцяло в привилегирована позиция на търга, спрямо всички други евентуални кандидат-купувачи и инвеститори. Това е така, защото в случай, че има друг купувач, различен от настоящия  арендатор ‘’Агро лес’’ ООД, той ще бъде принуден да участва в търга и евентуално да закупи имоти с тежест - вписани в имотния регистър действащи дългосрочни договори за аренда с ‘’Агро лес’’ ООД. Това обаче няма да е така, ако купувач на земите е  ‘’Агро лес’’ ООД. Тази тежест очевидно за него няма да съществува, защото самото дружество е арендатор на същите земи и няма как арендата да му е в тежест, след като той събира приходите от нея. От друга страна, замислете се и ми кажете, кой здравомислещ потенциален друг инвеститор би участвал на търга и би наддавал да закупи имотите, след като ще трябва да чака 15 години до изтичане срока на арендата и чак тогава да може да ползва собствеността си и да реализира каквито и да било намерения свързани с тази собственост. Никой не би се поставил в позиция да е собственик, а заварения арендатор евентуално  да го изнудва срещу допълнителни пари да прекрати арендните договори и да освободи имотите. Едва ли някой от вас, би закупил жилище обременено с 15 годишен вписан договор за наем и през това време да му се налага да е на квартира! Може и да няма проблем да го направите, но бихте ли го направили, освен ако не сте завършен алтруист, или пълен глупак. И какво се получава в крайна сметка, уж ще има търг, на който всички могат да участват и да наддават за покупка на земите, а всъщност реално може да ги закупи само сега действащия арендатор ‘’Агро лес’’ ООД, или неговия собственик/собственици. Тъй като при процедурите за продажба се изискват двама участници най-вероятно на този евентуален търг да се явят арендатора ‘’Агро лес’’ и неговия собственик ‘’Ай Ти Агро’’, което фактически е едно и също лице. Не е по-различно и ако се яви някой друг от неизяснения фирмен конгломерат на г-н Румен Генчев. Така че ако уважаемите общински съветници гласуват тази продажба трябва да имат предвид, че ще дадат зелена светлина на една напълно опорочена „априори” тръжна  процедура за продажба на имоти, за което ще носят отговорност не само пред избирателите си, но и пред законите! А тариката кмет за пореден път ще се отръска от тази отговорност, защото в крайна сметка  той няма да гласува. Просто ще извади горещите картофи с чужди ръце, след което обилно ще вечеря с тях. Е, може да даде от обелките на някой друг лакомник, но кой, или кои ще са те, видно ще стане от дебата и гласуването!

Аз съм вече към края на включването си, уважаеми издържливи читатели! Мога да пиша още, мога и допълнителни продължения да ви сервирам. Може и да се наложи, независимо дали от мен, или друг колега, защото темата е от много висок обществен интерес и значение! Но за днес мисля да приключвам. Накрая искам да благодаря на колегите си, всички те се включиха в събирането и анализа на информацията, необходима ми да сглобя двете части на обзора. Един от тях е ловец и ми помогна в спецификата на горското и ловно законодателство, които засегнах повърхностно, макар да имаше и друго за коментар. Пожелавам му Наслука!

За защита на обществените интереси пожелавам Наслука и на Общински съвет Средец! Обръщам се и към читателите с молба да направят всичко необходимо чрез разговори, или през социалните мрежи, тези наши публикации по темата да достигнат до всички общински съветници с цел да бъдат информирани. Останалото е лична преценка на всеки един от тях, но най-вече въпрос на СЪВЕСТ! Идете, вижте и ще разберете!

Шехерезада

Послепис: Нека на днешния ден си припомним 11.09.2001г. и отдадем почит на жертвите от атентати!

 

 

 

 

 

 

 

 

 видяно 56491 пъти
назад

Коментари

Георги
Сега е Юни 2021 какво стана продадоха ли земите на фирмата ?

д.минчев
Дайте му още 10 торби с ЛАЙНААААА

П. Д. Петков
На една предна сесия връчихме на кмета торбичка с боклуци от нашата улица. Сега смятаме торбичка с орехи да му поднесем. Тържествено и с фанфари. За "бог да прости " и орехите в Драчево, и хората в общината.

Дядо Иван
А, бре ора, кои от вази ке си коли кошката що го рани.Виж ако е чужда и помен мой да напрай.Що да не си зимами рента 20-30г.а сакат за дребни пари да ни земат орихите.Явно е, че има далавери.а обществена съвест йок.Отново ва призовавам да не допускаме туй да се случи.


Станислава Узунова - До някой Някой, доста нагъл коментар! Пишеш "Всичко за вас е лъжа и измама" - а не е ли всичко лъжа и измама? Кое в града се е случило законно и качествено, и в интерес на гражданите? Нищо, нищичко! И повярвай ми, тук /SOS-Средец/ е единственото място, в което пишат основно хора /вкл.коментиращите/, които желаят градът да се развива. Ако това се случваше в действителност, нямаше да бъдем толкова много недоволните. А ако пък някога някой от тези, които се страхуват да изкажат мнение, поради "някаква" причина, започнат да говорят свободно, ще станем още повече! Намеренията на инвеститорът бяха изложени на заседанието на 31.08.2018г. Всички, които бяха там чуха и поне мен хич не успя да ме убеди, че си заслужава да се "жертва" ореховата гора! Оплюването е основна дейност на придворните шутове, тук повечето пишат за реални проблеми, да не говорим, че сме затрупани с доказателства! Някак рязко започнаха оправдания за всеки проблем, че наближавали избори и се чудим как всички ние дружно да наклеветим "невинният" ни градоначалник.. Де да беше така, ама не е, за всеобщо съжаление! И няма защо да се сърди кмета и приближените му, просто в момента сърбат попарата, която сами си надробиха!

Станислава Узунова - До някой
Някой, доста нягъл коментар! Пишеш "Всичко за вас е лъжа и измама" - а не е ли всичко лъжа и измама? Кое в града се е случило по законно и качествено и в интерес на гражданите? Нищо, нищичко! И повярвай ми, тук /SOS-Средец/ е единственото място, в което пишат основно хора /вкл.коментиращите/, които желаят градът да се развива. Ако това се случваше, нямаше да бъдем толкова много недоволните. А ако пък някога някой от тези, които се страхуват да изкажат мнение, поради "някаква" причина, ще станем още повече! Намеренията на инвеститорът бяха изложени на заседанието на 31.08.2018г. Всички, които бяха там, чуха и поне мен хич не успя да ме убеди, че си заслужава да се "жертва" ореховата гора! Оплюването е основна дейност на придворните шутове, тук повечето пишат за реални проблеми, да не говорим, че сме затрупани с доказателства! Някак рязко започнаха оправдания за всеки проблем, че наближавалиизбори и се чудим как всички ние дружно се опитваме да наклеветим "невииният" ни градоначалник.. Де да беше така, ама не е, за всеобщо съжаление! И няма защо да се сърди кмета и приближените му, просто в момента сърбат попарата, която сами си надробиха!

До някой
Ти драги чел ли си въобще статиите? Щото те са две- първа и втора част! Много се съмнявам! Ти си жабово тролче...а вие не пращите от интелект. Стой си в блатото...квакай си с другите жабчета...и трепери патронът ти да не влезе в пандиза! Че с тия кражби и продажби там му е мястото!

Да ама не
Жабов е като свод...ник! Прибира парите,колежката ги заработва "честно и почтено"!

грешка
Не, Жабов е влюбения. Но не в офшорката, а в парите и.


Айде, този "някой" е някой докато Жабов е кмет.После става "никой".Щом защитаваш инвеститора кажи кой е? Родом от Маршалските острови ли е?? Как е научил за България? После за световно известната община Средец? Да не е някой джендър влюбен в Жабов и затова да иска тук да инвестира?

S.O.S Средец
От екипа: Уважаеми ‘’някой’’, ние не работим с ‘’ако’’-та, а с факти и то общодостъпни. Всеки може да направи проверка на същите тези факти в Търговския регистър, сайта на Община Средец и относимите нормативни документи. Търсенето отнема време, а за регистъра е нужен и електронен подпис. Що се отнася до предположенията, доколкото ги има, те произлизат от поредицата действия на арендатора и г-н кмета, които проследени в ретроспекция навеждат на основателни съмнения относно тяхната почтеност. Към настоящия момент не сме оплювали никой, най-малко съветниците. За изборите сте прав! Съществува обвръзка на тази евентуална сделка с предстоящите местни избори 2019г. , но тя е в аспект свързан с голямата задлъжнялост на Общината в резултат на управленските политики на г-н Жабов. Принципно не влизаме в диалози с коментиращите, само даваме трибуна и възможност всеки да изрази, каквото мисли. Дали Вие приемате казаното от нас, или ще останете на същата позиция, това е ваше право, както и на останалите читатели! Благодарим за изразеното мнение, но упреците Ви не считаме за основателни!

Селянин
От голямо доверие и позитивизъм сега втори мандат им сърбаме попарата. Така че не ми говори за безпочвени и неоснователни коментари. Резултатите не са видими,очевадни са!!! Кражби,продажби,разпродажби предизборно,като за последно!

някой
Статията ви е лишена от смисъл, пълна с празни безпочвени и неоснователни твърдения, плод на вашите размисли и предположения а не на реални факти. Става ясно че вие сте закостенял и не желаете развитие за този град. Всичко за вас е лъжа и измама. Защо не си зададем всички въпроса а ако реализира тази инвестиция, и наистина има сериозни намерения. Всички гледате първо да оплюете общинските съветници,кмета инвеститорите, може това ви е същинската работа, предвид че идват избори.

община дрисец
Да изчистим общината от боклуците!

Дядо Иван
Те мойте ора ма писаха у Бургас да си зимам пенсийката,но имотица на село си седи Ако е рекъл Бог да доживея до идните избори ша гласувам там против сегашните,но не видя за кому други.п

Пълен песимист
За съжаление си прав анализаторе.Особено след тази продажба Жабов ще има пари да прави метани на мангалите с маанета. Същото с бабичките по селата и фолклорните мероприятия, банкетчета, екскурзии и други. И едните и другите са толкова прости, че изпадат в умиление при вида на ухилената му мутра. Ах той добричкия ни кмет си викат и търчат към урните. Повечето млади хора избягаха, а калпазаните са в общината, другите са пиянки и наркоманчета дето няма да си направят труда да гласуват. Разкара оная кучка Пеева, но каквото научи от нея пак ще го прилага. Другата Камбуровата кучка пак ще сложи председател на общ.избир. комисия и ще направят и фалшификации ако се наложи. Но едва ли дотам ще се стигне в общината само прост народ остана.

Анализатор
Не, дедо Иване. Некадърници не е точното определение. Крадци и разбойници е вярната дума. И пладнешки обирджии. А за другото си прав! Ние си ги избрахме и си заслужихме последствията от това. И като знам какви избиратели останаха в общината и какви ще регистрират допълнително за изборите...като нищо пак същите ще ни управляват и следващия мандат! Ако го допуснем.

Дядо Иван
Браво на екипа и от мен.Само тъй .Думайте истината та сите да разберат за какви некадърници, мислищи само за далавери и газо си сме гласували и пак да гласуваме за них. Да, да,ама Не!


Защото далавера няма госпожо/це!

Силвия
Като тия орехи са толкова стари, колкото ни убеждават да ги изсекат и залесят.Нали има програми за това и скоро кандидатстваха по такава.Така ще има гора за напред.Защо да ги продават барабар с земята.

Плебса да го духа!
Така е простосмъртни, ние ще богатеем, а вие духайте супата!-Това е девизът на Жабов и компания.Дядовците и бабите по селата и Средец, които го избраха втори път и сега се чудят как да връзват двата края и от крадци да се вардят.Еба си ухиления непукисник.Горските му крадат, а хората си чакат дървата.Миналата година се осраха и хората бяха на аспирин, тая почнаха рано, но пак натам вървят нещата.Като влезе някой при него само в ръцете го гледа и мисълта му е какво ще изкяри.Домата пък използва хора и техника за частни услуги и си прибира парите.Дънбулова и Цъцаров са мишки, те само си гледа за заплатите.Може и капацитет да имат, ама страха е голям и Анетка не е по-различна.Пък сега и тая кражба-разпродажба!Парици ще има за комисиони също.Жабов и компания ще се тупа куйруци, а плебеите да го духат!

!
Знаете ли какъв червей трябва да бъдеш за да работиш в общината.Да не му е лесно на Сергей Стоилов да ближе задници 100 пъти по прости от него, а Анета Колеолова как общува с Жабов след като е сервирала бюджети на предишните кметове.Някои не издържаха и си отидоха с чест,други като Динко Цъцаров и Ники Дамбулова са свикнали с миризмата, само парици да падат.Кака Гена поне се отърва с пенсия.Вичо и Джеджев изпълниха поръчките и забогатяха.Иван Димов си купи имот в Черноморец и ходи със служебния автомобил да го наглежда.Да живеят червеите.


До там ли я докарахте бе общинари, пари от офшорки да вземате та бакиите да оправяте?

Бургаски поздрав
Блестящ пример за разследваща журналистика! Браво Шехерезада, браво ЕСОЕС!!

селянин
Сега ми са интересни съветниците.Как ли ще се гласува? Кой колко струва? И кой кого да псува?

Гражданин
Изумителна статия! Вярна и точна от начало до край! Всеки общински съветник трябва да я прочете! И то няколко пъти. Да я осмисли и да събуди заспалата си съвест. Особено съветниците от ГЕРБ и двамата земеделци!....не слагам в кюпа Валерко Иванин щото той няма капацитет за такава напрегната мисловна дейност.


Ако желаете да напишете коментар, попълнете полетатаИме
Коментар
Въведете кода


видяно по ип 9365 пъти