Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Новини


ОБЩИНСКА СЕСИЯ ФЕВРУАРИ 2018г.

Днес 21.02.2018 г./ сряда/ се проведе 29-то редовно заседание на общинския съвет. Сесията започна в обичайния час 9.30 часа с 15 общински съветника/отсъстваше д-р Танчев,  а г-н Германов влезе в залата след първите 15 минути/. Самият дневен ред се състоеше   от 29 точки. В предния материал ви съобщихме, че сесията  обещаваше да е формална, рутинни точки в дневния ред и както биха се изразили бивши футболисти като кмета: „Ниска топка, спокойна игра”. В действителност обаче една декларация подписана от група общински съветници, в която се изразява загриженост за състоянието на здравеопазването на територията на общината и предлагането на  конкретни спешни мерки за запазването на двете общински здравни заведения МБАЛ Средец и Медицински център, срещна неочаквана съпротива от  управляващата коалиция/ГЕРБ и БЗНС „Ал.стамболийски”/. Подобна реакция подсказва или дълбоко непознаване на функциите на общинския съвет, или демонстрация от типа ,, щом не е от нас значи няма да мине’’, или липса на каквато и да е адекватност и самостоятелно мислене, да не говорим за каузи или приоритети.Екипът на S.O.S Средец получи екземпляр от „скандалната декларация” и ще я публикува дословно. Тъй като това касае всеки  жител на общината , считаме за наш  дълг да информираме обществеността и за самото гласуване поименно, защото отговорността на всеки съветник е лична и не може да се крие зад „стадни партийни” решения. И така, след предложение на г-н Гърков точката с декларацията от последна да стане първа в дневния ред поради важността и последвалото отхвърляне, стана ясно какви са нагласите. Ако някой си мисли, че няма безгрешници на този свят дълбоко греши. Това е нашата администрация и най-вече  кмета – ,,да се свети името му’’.Като святи канони се приеха всички спуснати докладни записки, отчети, продажби на общинско имущество, където опити за добавка, предложения и изказвания от „чужди” съветници се считаше за висша ерес и наказвани с пренебрежение и отхвърляне. Така се стигна до последната точка преди „Питания”, а именно „Докладната-декларация от група общински съветници” . Публикуваме я дословно:

                                                           ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

                                                   от група общински съветници

                                                               ДЕКЛАРАЦИЯ

          Уважаеми колежки и колеги общински съветници, г-н кмет и общинска администрация! Дами и господа!

Ние долуподписаните, с настоящата си декларация изразяваме дълбокото си убеждение относно необходимостта от прилагане на спешни мерки за запазване на двете общински здравни заведения МБАЛ Средец и Медицински център Средец. Считаме, че протичащите в държавата негативни процеси по закриване на заведения от доболничната и болнична помощ не би следвало да ни обезверяват и примиряват, а напротив да мобилизираме всички налични сили, ресурси и възможности за недопускане и местните да последват съдбата на много други. Наш обществен дълг е да не позволим това. Нека не забравяме, че Общинският съвет е  управителен орган на тези общински дружества. Това още повече ни задължава  да наложим всички необходими мерки за тяхното спасяване. През втората половина на миналата година на медицинския  център бяха наложени административни санкции от Инспекцията по труда заради неразплатени заплати за дълъг период от време. Макар и неполучили своите заплати лекарите и персонала продължиха работата си в интерес на пациентите. В началото на тази година, поради  бездействие и подценяване на проблема от страна на общинска администрация,  на центъра бяха наложени нови санкции от порядъка на 9 хиляди лева. За да не става така, че гласуваните средства да отидат за глоби, и с цел финансово стабилизиране и създаване на нормални условия на работа в общинските здравни заведения предлагаме следните мерки и крайни срокове:

 1. До края на настоящия месец февруари, да бъдат изплатени всички заплати на персонала и задължения на дружествата за миналата и предходни години.

 2. До края на месец март, на болницата и центъра да бъдат изплатени и 25% от размера на субсидиите им, гласувани за финансовата 2018година.Разплащането на останалата част да се осъществява регулярно всеки месец до края на календарната година.

 3. Да се увеличи субсидията за медицинския център с размера на глобите по наложените санкции и лихвите по тях, в случай че същите са влезли, или влязат в сила.Дружеството не носи вина за въпросните санкции, а те са резултат от неплащане на гласувалите от общинския съвет средства. Увеличението на субсидията да е за сметка на резерва от Бюджет 2018 год.

 4. Да се изплатят дължимите и гласувани в общинския бюджет пари за пътни на лекарите, обслужващи селата в общината.

 5. Задължава кмета и главния счетоводител на Община Средец незабавно да пристъпят към изпълнението на набелязаните мерки в указаните срокове, след като те бъдат гласувани и приети с необходимото мнозинство.

 

Уважаеми колеги, общински съветници! Вносителите считаме запазването на местните структури по здравеопазване за  наш обществен дълг и приоритет!

 Настоящата докладна-декларация бе изготвена и предложена за подписка, без оглед на политическа принадлежност и ползи. За да се постигнат целите поставени в нея е необходимо мерките и сроковете да бъдат гласувани от всички нас и да се превърнат в официални решения на Общински съвет Средец, след което изпълнени от  кмета и подчинената му общинска администрацията. Още веднъж призоваваме към проява на гражданска отговорност  в интерес на жителите на общината,  от която сме получили доверие!

Подписана от общинските съветници:  Живко Минков Гърков, Петър Марков Джермов, Румен Хърсев Чанков, Светла Иванова Джермова, Таня Ненова Тодорова

Подкрепили докладната : Живко Минков Гърков, Таня Ненова Тодорова, Петър Марков Джермов, Светла Иванова Джермова, Тодорка Славова Георгиева, Янко Калудов Германов, Румен Хърсев Чанков

Неподкрепили докладната: Динко Янев Цъцаров, Яна Иванова Биюкова, Гошо Иванов Атанасов, Мирослав Господинов Пенев, Мартин Тодоров Джермов, Петър Колеолов Георгиев, Ивелина Христова Димитрова, Антоанета Станкова Колеолова, Валери Димитров Ангелов

След отхвърлянето на декларацията общинските съветници от НФСБ и СЕК протестно напуснаха залата. Разбира се без Валери Ангелов, който гласува против колегите си и невъзмутимо остана в залата посред опразнените от тях столове. Така или иначе от дебата по декларацията не можа да се разбере кое по-точно не приема управляващото мнозинство. Дали, защото не са те хората, които са се сетили да я изготвят и внесат? Или, защото не са молени за подпис, като млади невясти с падане на колене? Дали, защото с нея се задължава кмета, а е трябвало да го ударят на молба, както те са свикнали? Или, защото им е дошло неочаквано и първосигналната реакция на отхвърляне е за да не стане някоя грешка и Бат Ванко да им дърпа ушите? Или просто действително си мислят, че няма нужда от здравеопазване на територията на общината? Ей го на Бургас, пък и там живеят и се лекуват повечето съветници и администрация. Ако е така, кажете си го дами и господа съветници, не се срамувайте. Щом като здравето не е приоритет в общината, кое е?? Или само личното ви здраве и благосъстояние са приоритет? А останалите ,,кучета ги яли’’!Ако е така, имайте поне доблестта да го заявите в прав текст на избирателите! Ние искаме да знаем!

И остана точка „Питания”. Там ще кажем само: Не питайте ....... !

 

 

 

 

 

 

 

 

 видяно 55578 пъти
назад

Коментари

foot locker new balance sale
鏃ョ珛 鍐疯數搴?r sf45ym 銉愩儘銉栥儷銉笺儓銈ャ兗銈?銈ゃ儰銉涖兂 銉兂銈汇偘 瀵惧繙銉┿兂銉嬨兂銈?銈枫儱銉笺偤 20196 鐣?鐓ф槑 鏄庛倠 銇?led foot locker new balance sale

usa soccer referee shirts
jj watt elite jerseydream soccer kits 2018 cambodiareebok hockey jerseys wholesalesan antonio city edition jersey usa soccer referee shirts

nike company background
adidas basketball shoes pricechubby bride dressesdgg dog clothesused ysl bags nike company background

ride on car with parental remote control
traxxas funny car, fisher price puppy, sky phantom fpv drone, hot wheels truck, lego batman car, pocket drone, nfl action figures, rc car tracks, carrera slot cars, toy bugatti, daniel tiger stuffed animal, barbie toy car, simba stuffed animal, toy story rc car, fox plush, hot wheels star wars, stuffed monkey, wholesale mini teddy bears, wholesale stuffed dogs, kids product wholesale ride on car with parental remote control

dji matrice 200
Wang Wang Modern Fire Fighting [url=http://www.cmmossini.com/rcship/dji-matrice-200-5012281.html]dji matrice 200[/url]

discount nfl jersey
Any designer purse, even a Coach Purses On Sale, can make or break your image based upon your own personality and personal wardrobe. Coach Outlet Clearance has a wide variety of qualities that may make it suitable for someone desiring to improve their outward appearance. The Coach Outlet Store Online was originally founded in Italy at a saddlery shop in Florence Italy. One of the unique aspects of the Coach Outlet Store was the bamboo handle that was used on all of their purses to give it a distinction from all others. Even Jackie Onassis Kennedy was photographed with a Coach Outlet Online 80 Off which was later renamed the Official Coach Outlet Online and honor of its famous carrier. Coach Outlet Coupons, like all other purse companies, have several products including backpacks, evening bags, and shoulder bags. If you decide to purchase Clearance Coach Bags, do not purchase it based upon the name. Coach Outlet Online Store are no different than any other bad, however, they do offer a unique quality and appearance that many have come to love. If you are looking for more information on Coach Bags Factory Outlet,click here.(tags: コーチ アウトレット バッグ,コーチ オンライン,コーチ アウトレット 店舗,コーチ オンライン) Beaucoup de retours en arrière ou de Maillot De Foot Pas Cher coûtent beaucoup trop cher pour chacun. Pour les amateurs de sport, rien de mieux que de regarder un match et de porter vos joueurs préférés Maillot Foot Pas Cher. Souvent, nous avons parfois des joueurs que nous aimons, alors obtenir tout leur Maillot Foot Pas Cher coûterait beaucoup trop cher. Camisetas De Futbol Baratas a menudo se puede encontrar aquí por unos centavos por dólar. Muchos de los jugadores populares de Comprar Camisetas De Futbol se agotan rápidamente. Comprar Camisetas De Futbol podría ser realmente caro, especialmente si son auténticos y provienen de estrellas del deporte real. En general, si desea encontrar un Camisetas Futbol favorito, hay muchas maneras de hacerlo. Tuttavia puoi acquistare Maglie Calcio Poco Prezzo che sono a prezzi ragionevoli se provi a cercarlo. Fondamentalmente puoi chiedere a parenti, familiari e amici dove puoi trovare Maglie Calcio A Poco Prezzo. Puoi guardarti intorno o chiedere il permesso di vagare nei loro armadi e potresti trovare uno o due Maglie Calcio A Poco Prezzo. Well, this could be a nice way for you to get Cheap Authentic Jerseys From China for free. Also you can purchase Cheap Authentic Jerseys Online located at salvation army shops which sells Wholesale NFL Authentic Jerseys at dropout price. Cheap Football Jerseys could also be one of the places where you can find Cheap NFL Jerseys From China but are authentic. Aside from that you can also search online and get low-priced Discount Sports Jerseys in great condition. Top NFL Jersey Sales do not really need you to strive hard for it. Under många år har Michael Kors Väska Outlet varit en stark och uppenbar favorit bland kvinnor. Detta märke är känt över hela världen och vilket annat tillbehör kan du jämföra med en Michael Kors Väska Rea vid din sida? Förvandla din garderob från trist till fab med en Väska Michael Kors, de mest eftertraktade handväskorna i modebranschen. {Friendly Links: Authentic NBA Jerseys|Cheap Authentic Jerseys From China|Cheap NFL Authentic Jerseys|Cheap NFL Jerseys China|Cheap Authentic Jerseys|Cheap Jerseys Online|Cheap NFL Jerseys|Cheap Jerseys Online|Cheap Authentic Jerseys|Cheap NFL Authentic Jerseys|Cheap Authentic NFL Jerseys|Cheap Jerseys Online|Cheap Jerseys Online|Cheap NFL Football Jerseys|Cheap NFL Jerseys Free Shipping|Cheap NFL Nike Jerseys|Sports Jersey Stores Near Me|Sports Jersey Store|NFL Sports Shop|Cheap Sports Jerseys|Cheap NFL Jerseys Reddit|Official NFL Jerseys|NFL Football Jerseys Cheap|NFL Jerseys China|Cheap Sports Jerseys}

コーチ バッグ アウトレット

Cheap Bape Hoodie

Bape Store

Bape Sale

Chaussures Louboutin Pas Cher

Goyard Online Store

Goyard Online Shop

Goyard Online

Cheap Nhl Jerseys,Nba Jerseys For Cheap

Oakley Sunglasses Outlet

Cheap Real Oakley Sunglasses

Polo Ralph Lauren Shirts Outlet

Ralph Lauren Polo Shirts Outlet

Swarovski Outlet

Swarovski Store

Swarovski Sale

Tumi Outlet

Tumi Outlet Store

Tumi Sale

Vera Bradley Outlet Sale

Vera Bradley Outlet Store

Vera Bradley Outlet Online

Yeti Cooler Sale

Yeti Store

Cheap Yeti Coolers

Cheap Custom Shirts

Make Your Own Shirt

Create Your Own Shirt

T Shirt Design

Designer Phone Cases

Custom Phone Case

Cheap Phone Cases

Cheap Human Hair Wigs

Full Fce Front Wigs

Human Hair Lace Front Wigs,

Full Lace Human Hair Wigs

Full Lace Human Hair Wigs

Human Hair Wigs

Human Hair Lace Front Wigs

Lace Front Wigs

コーチ アウトレット オンライン ストア

アウトレット コーチ バッグ

コーチ アウトレット トート バッグ

コーチ 公式 アウトレットdsafgfds
A beautiful purse or handbag from Coach Outlet Online can last for many years, and represent a great overall value. There are Michael Kors Bags Outlet in a large number of shopping malls located throughout the country. Cheap Michael Kors Bags is a great way to determine which models best suit your needs. Official Coach Factory Outlet Online all strive to provide comfort and convenience for their owners and the seams are double-stitched for maximum durability. Michael Kors Factory Store, has one of the most popular handbag and accessory lines on the market today. Coach Handbags Wholesale says a lady is classy, elegant and sophisticated. Coach Store Near Me trends come and go, but a Coach stands the test of time. The official Michael Kors Handbags On Sale Outlet regularly posts various handbags being offered for sale. Compare your Coach Bags On Sale Outlet to the logo provided on the website to make sure it is similar. All Michael Kors Outlet Online Store have serial numbers.


да ти кажа ,аз Божидар Камалиев,Георги Камалиев/кмет с.Факия/и Петко Минчев/кмет с.Зорница/го набедихме НО МНОГО С...ЖАЛЯВАМЕ...чювека е.. иззззд...нчица...ЗАПОМНЕТЕ ГО ТОВА“д.минчев

гражданин
На нашите управници не им трябва да стъпват. Те направо си хвърчат! И такива дреболии като това, че нямало къде да се стъпи в града от непочистен сняг въобще не ги занимават. Тях ги блазнят европроекти, проценти и прочие възвишени идеи.


ЖАБАТА ДА СИ ИЗКАРА ПОДЛОГИТЕ Т.Н.АДМИНИСТРАЦИЯ 100 БР.ДА ПОЧИСТЯТ ПОНЕ В ЦЕНТЪРА И ГЛАВНИТЕ ТРОТОАРИ В ГРАДА ЧЕ ОБЧ-ТО ОТ 76 ДУШИ СА В ОТПУСК ЯВНО. ГРАДА Е УЖАС. НЕ МОЖЕШ ДА СТЪПНЕШ.

Манафина
Тва "обиден"...ние манафите в малко по друг смисъл го приемаме. Но в случая гласувалите "против" общински съветници наистина заслужават да ги "обидя". По няколко пъти. Поне!!!

неразбрал
не можах да схвана от какво са се обидили съветниците от ГЕРБ? че не били информирани предварително за декларацията? ама нали същата тази декларация им е била пратена предния ден на всички съветници? и ако те не са я прочели, тогава какво излиза! че не се интересуват от общинските дела. и то точно преди сесия! за чий х..й тогава получават заплати като общински съветници?!?! щото ако се интересуваха и имаха някакво отношение би трябвало сами да потърсят вносителите и да обсъдят дереджето на общинското здравеопазване заедно с тях!

Ще ти отговоря,
Защото Гърков предложи да се разграничат гласуванията, учители и администрация отделно. Ама как тъй ще го подкрепят, предложението не е тяхно? Сигурно затуй и декларацията не мина. А въпросната Т.К. може и да си го е израборила с някой, друг строшен атрибут.Чува се, че е специалистка в сферата и оценен кадър. Виж за администрацията не съм съгласен! Според мене, половината вече са външни, половината местни и половината ненужни.Но критериите за подбор са различни от моите и твоите. Те са по методиката СМЧ-силно мой човек, с добавена квалификация ДДС-да духат салама.


Защо съветниците от ГЕРБ гласуваха пътни разходи на общ.администрация-1/3са местни,1/3 са ненужни и 1/3 са и двете?Теодора К. 3 пъти и отказаха пътни и накрая влезе с общия "кюп"-явно е много ценен кадър!

ЧКД
Честит кукеровден на главния грудовски кукер и ямболската кукерка. Да се о-свети маслото на земноводната им фамилия. Да жувее Кукерландия, да жувее и дембелее династията Ти-Рано-Заврен Рекс. Да жувеят и дебилеят всички попови лъжички в гьола и да им е вкусна верноподаната помия. На всички останали НАЗДРАВЕ, като ще да немаме медицина, кво друго ни остана!


командировките са малко,но пътните му всеки божи ден до Бургас и обратно.Даже го взима шофьорът му,стават двойно.Отделно много пътуват с Ванко Доматов и семействата си.То не беше Турция,Гърция, Европата.Кмете напъни се малко покажи че нещо ти влиза в главата.


От пенсионер до пенсионер има разлика но съм против назначаването им в ОБЩИНАТА.Абре холам,няма незаменими специалисти,има само наши и ваши.А колкото се отнася за заплатите тази тема е ТАБУ.Но все пак имам предложение-нека кмета да се откаже поне от командировките си това не са никак малко пари за нашия стандарт.

пенсионери
да вземе още някои бедни пенсионери с по високи заплати незаменими

Станислава Узунова
Абсолютно подкрепям последният коментар! Нека кмета даде пример на придворните /нелепо звучи!/, като пръв той се откаже от заплатата си, нека забави заплатите и на всички останали, които не подкрепят по един или друг начин изпълняването на решенията на ОбС, та нали те са със задължителен характер.. или те не са разбрали? Когато общината изплати задълженията към болницата, тогава нека започнат постепенно да изплащат и своите забавени заплати! Не е нормално кмета за пореден път да търси други виновници за собствените си грешки! С такава небрежност говори за проблемите, толкова нагло ги омаловажава, че все по-тъпо ми става и се чудя кой допусна този човек да заеме не веднъж, а два пъти тази толкова отговорна длъжност! Дава пари за простотии /пример-колибите на площада, част от коледната украса, които основно служиха за подслон за чоплене на семки :(, абсолютно ненужно увеличаване на броя служители в общинска администрация и какво ли още не/, а за важните неща нехае! Докога ще е така? Повечето хора са тотално смачкани, объркани и неориентирани! Същински зомбита! Не знам как бихме могли да помогнем, като те сами не са съвсем наясно какво точно искат..


Оставете задявките. Ситуацията е сериозна. Предлагам на герберите да си блокират заплатите, докато кмета не плати задълженията на болниците. Щом са толкова отворени общественици да си носят и отговорностите. Вътре в съвета да се бъзикат, колкото си щат взаимно, но това не е политика. Иде реч за пари, нека и те се постискат поне три месеца без съветническите заплати и да видят как им е на хората изобщо без никакви.


Много е просто и ясно.Гащите се носят за да прикриват стралотиите и когато се износят и позамърсят се СМЕНЯТ

Литератора
Не можа сърцето мое юнашко да изтрае и след дълго мълчание ще се се включа и аз в разгорещения дебат! Мили ми пишещи! Чудесни и смислени коментарии чета тук. Е, като изключим Фьодр болния, де! Но простено да му е на него! Всеки може да изпадне в заблуда. Я вижте Валерко Ангелов - Иванин например. Такава заблуда го тресе, че виден гербаджия требе а го броим вече! Щото мама е биз бизе с градоначалника...демек- дупе и гащи са. Само се питам- кой е дупето и кой гащите?


В наше село мрем като мухи.До Средец не можем да стигнем,а те решили в Бургас да ни пращат.


Пратете го при зам.кметицата Дамбулова да го излекува.Може и щерката на Милан,ама друго си е да те мачка стара чанта.


За по-сигурно се изхрачи. После го заключи в болничния кенеф, да си издрайфа червата за профилактика.

Предложение
Грипозен съм и имам среща с вашия кмет.Искате ли да му се изкашля в лицето.

СЗО
СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА : ЖАБОВ Е ОПАСЕН ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ“

Станислава Узунова
Ами те /ОбС/ нали се събират предварително няколко дни преди заседанието. Вероятно е разглеждана и тази докладна, да бяха изяснили неяснотите тогава! А обвиненията, че Гърков или някой друг от общинските съветници, се възползва от ситуацията са странни. Да не бяха давали възможност, на който и да е, да се възползва от такива ситуации! А това става с много работа и коректно изпълнявяне на поетите задължения.. Все неща нетипични за управата на Средец!

Бесния
Тези момченца и момиченца общински съветничета гербаджийчета и земеделчета са срам за публичната длъжност, която заемат. Един от тях господинчото Гошко Атанасов обвинил вносителите, че не са приложили уточняваща информация. Като не си четете докладните бе джендърчета, искайте я тая информация от кмета си, чийто задник обслужвате! Ега ти нелепите персони! Нелепи и нагли пе................................ И аз отдавна не съм се включвал, но това вярно е върха на безумието. А въпросния велик кмет се бил оплакъл, че е провокация. Абе ти си едно върховно недоразумение бе неуважаеми и провокация за яки шутове в задника.

Станислава Узунова - До Фьодр
Здравейте! Не съм чела все още коментарите към статията.., обаче "фиксирах" коментара на Фьодр.. Фьодр, не знам колко съм заблудена или колко заблудени са всички, но ако знаеш едното от децата ми прави зверски ларингеални пристъпи, включително и тази нощ.. Започва внезапно, без да е имало преди това никакви други симптоми. Почти всяко боледуване при него започва с такъв пристъп. Има още много деца, които реагират като сина ми. В такива ситуации трябва да се реагира на момента, всяка секунда е важна и едно минимално забавяне може да е фатално! Кажи ми в такъв момент ти, Фьодр, би ли бил спокоен, че най-близкото място, в което могат да спасят детето ти е в Меден Рудник, м? Да, запасила съм се с урбазон, но трябва някой да го постави. Сега помисли за колко още състояния се налага спешна /мигновена/ помощ! Сигурно има много хора, които не могат да си позволят да ходят винаги на преглед дори и в Меден Рудник.. Ами хората от селата? Грехота е да се съсипва болницата със всичките й звена и не бива, ние всички дружно, да допускаме/позволяваме това да се случи! Възмутена съм! Даже бясна! Значи може да се наливат средства в ненужни и безумни назначения в администрацията на общината, а в болницата не може! Моля да ме извините, ако съм натоварила някой излишно, но в момента съм на такава вълна и не успях да се въздържа! Съжалявам!

Не, че е важно
Но все пак, какво му е безумното на стартовото обръщение - колежки и колеги? Не са ли такива като общински съветници? Или трябва да е – съветнички и съветници? С другото съм изцяло съгласен, важно е съдържанието! А то е пределно ясно за тези, които я четем. Но явно не и за някои от въпросните колежки и колеги. Чудя се сивото им вещество ли е в недостиг, или е просто пълна липса на отговорност и срам?

до болния Фьодар
Няма щото не дават пари.Кой стои за 500-600 лв.Ти си стой в меден рудник и ти пожелавам да събереш пари като кмета да се лекуваш в правителствена и чужбина.


така ли, ами направо да зачислят Средец към Бургас тогава и да пуснат обиколния рейс с цена градско билетче до меден рудник, вместо междуградски автобус Средец-Бургас!

Фьодр
Много сте заблудени. Болница в Средец от 15 години няма. Къде искате да наливате общински пари незнам, сигурно за да може 4-5 работещи пенсионера да получават заплати. Айде стига! Болницата е в меден рудник, който боледува знае!

Марияна
Това говорим и на там се опитваме като че ли няколко човека да насочим разговора. Обаче едни разпознали се като дълбоко обидени се опитват да изместят разговора от съдържанието, а съдържанието е ясно. Иначе, забележки относно написването и аз имам - да не говорим, че стартово обръщението "КОЛЕЖКЕ" е напрово безумно

за плиткоумните от администрацията
всички точки в общинския съвет влизат като докладни записки.Още по-важното е съдържанието и върху него трябва да се води дебата.А отхвърлянето на подобна докладна от управляващите ми прилича на "искаше ми се да я подкрепя, ама нямах желание"


Нищо няма да се промени с една смяна на кмет с друга.Придворните лакеи ще се сменят с други.И докато кандидатите не търсят кметския стол единствено заради власт и пари,докато не разберат че двете думи кмет и слуга на народа са синоними, не ни чака нищо добро.


сега я чета въпросната докладна записка-декларация??? Не знаех, че съществува, такъв термин!! Сега ще очакваме докладна-изявление, докладна-възвание, докладна-обяснение...Абе умно момче си е Гърка.Отваря нова страница в парламентаризма...декларация, която те задължава..довечера ще пусна една такава до жената..


тези политици от най древната професия не ги ли пенсионират по рано?

честният Джеджев
В Средец напоследък много вали дъжд.Жабче,какво ще кажеш сега като го няма Барсалата с теб да спретнем едно водно цикалче.

Марияна
Абе на първо време съм заинтересована като искате да фамилиарничим и да се обръщаме към всеки персонално, неволно ли изпускате имената си или...На второ място, някъде из пространството тук вече съм коментирала значението на термините субсидия, безвъзмездна помощ и пр. размятани понятия в протоколите на общинския съвет :). А за протокола фамилията ми е Жекова :)

може ли един виц за случая
Сбрали се старите кметове Колелиев,Ненчев и Пройков и Жабов.Хапнали пресни гъби,само Ванко Жабов не яде. - Що се плашиш бе,яж,окуражили го те. - Аааааа,болница вече има чак в Бургас


Мариянче,заинтересована ли си да говориш такива небивалици или си НЛО?Субсидии се гласуват,но не се дават на време и отиват за глоби-не по предназначение.

голям виц
Жабов най умния кмет.Стига глупости.Всеки друг си тръгна с уважение преди него а него ще го изгонят с камъни


може ли някой да ми обясни как този двойкаджия и посредствен ученик Иван Жабов стана кмет.Кой го направи,кой го избра.Вие сте малоумни създания в тази община.

Марияна
Ами точно това написах, ама явно сме го писали по едно и също време. И аз това питам де, как си отхвърлят собственото решение :)


Каквото и да си дрънкате тука по умен кмет от този няма.Още три мандата ще изкара

до Мариянка,
четох два пъти докладната.В ГЕРб могат ли да четат,ако могат тогава кое ги накара да я отхвърлят.Къде видяха захлаха за националната сигурност на кмета.Днес слушам по радио Бургас Жабов се обяснява като скъсана студентка на изпит че декларацията е измислена като провокация.Абе този чува ли се какво говори.Чел ли я е?Придворния му шут Сергей е умен мъж,ще намери ли въобще някой смелост да му каже че с отказа от подкрепа на тази докладна сами показаха на гражданите кое ги интересува повече.Гласували в бюджета пари,ама после не ги дават.То и аз всеки ден пускам казвам с чашката наздраве,ама дали така ще оздравея ако съм болна.

Марияна
Аз благодаря за личното обръщение. Но да попитам, как след като веднъж вече са гласувани и е "дадено" съгласие за тези 140 000 лева примерно, изневиделица декларацията се явява в ущърб на това решение? Нещо не разбирам - има решение, подкрепено от мнозинството и не подкрепено от ДЕКЛАРИРАЩИТЕ в момента. Сега един вид ви "задължават" да декларирате изпълнението на вече взетото и гласувано решение, но вие казвате, а не много моля, няма как да си накареме кмета да изпълни нашето решение, щото нали...???

управници
посерко и далаверко

От болницата
Каква съвест и морал искате от хора който повече от носа си не виждат. Някой да каже чул ли е поне един от СЪВЕТНИЦИТЕ на ГЕРБ да се опълчи за неправилното управление на Кмета. Тук там някой се престраши но като се стигне до гласуване като овце. Така ли никой от тях не мисли по различно от ЖАБАТА а той както знаем капацитет Няма. Така ли няма никой от тях лично достойнство. И едно пожелание до съветниците от ГЕРБ: в най скоро време да им се наложи на тях и семействата им да изпитат каква политика водят за здравеопазване.Рано или късно ще дойдат при нас.

Мариянка,
Групата общински съветници НЕ подкрепили личния ПиАр на г-н "гост на всяка чужда трапеза" Гърков,заложиха и гласуваха в бюджета на общината сумата от 140000 лв. за подпомагане дейността на лечебните заведения в града.Господинът, който разиграва сценки ала Многострадална Геновева, гласува против тази субсидия и това може лесно да се провери на сайта на общината...Това са фактите, едните гласуват 140000 лв. за болницата, а другите разиграват театри и се опитват да манипулират общественото мнение и да правят хората на глупаци...А примерът, който даваш със кучето на Павлов, великолепно олицетворява първосигналните действия на писачите под теб. Приятен ден!


На тези трябва да им инжектират най вече мозък.Смелост и морал няма от къде да влезе защото те ползват за вход задника си.

Марияна
Да групата общински съветници НЕ подкрепили докладната, кой разбрал, разбрал! Но спокойно може да преименуват групата си с ново “индианско” име: “...През 1927 г. с кучето на Павлов е направен още по-силен експеримент. Редовно след определено хранене на животното му е инжектиран морфин, следствие на което кучето повръща дажбата. Един ден, вместо морфин на кучето на Павлов е инжектиран безвреден физиологичен разтвор, но въпреки това животното повръща храната. В социалната психология със синдрома на кучето на Павлов се означават първосигналните действия при индивидите основани не на интелекта и знанието, а на асоциацията.”


Не знам дали е пионка или шпионка,но за това недоразумение на природата мога да кажа мноооооооого неща.


СЛЕДВАЩ МАНДАТ ЗА ГЪРКОВ! ТОГАВА НИЕ ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ ЩЕ ИЗБЕРЕМ КОЙ ДА Е В ТАЗИ ОБЩИНА, НИ ДАМБУЛОВА, /ЖЕНА КОЯТО ОТ 7 ГОД СЕДИ НА ТОЗИ ПОСТ И НЕ ЗНАЕ КАКВО ПРАВИ,НИЩО И НИКАКВА ПИОНКА/ И ОСТАНАЛИТЕ РАЗБИРА СЕ ОЩЕ КАТО НЕЯ ДА НЕ ГИ ИЗБРОЯВАМ- НЕКАДЪРНИЦИ


това за Танчев е много яко.Човекът иска да присъства на сесиите, ама...даже и от опозицията не могли да го намерят да подпише декларацията.Смях


Мирно,свободно.Питайте докъде ще стигнат лъжите на Жабов и има ли някой който му вярва.


Много жалко е,че още едно от защитените животински видове човече вече се готви да влезе в играта на мястото на д-р Танчев,който поради промяната на датите за сесиите не е присъствал на последните три.


Тук няма лекари.Всички отдавна избягаха.


ок.Че сме в блатото всички си го знаем,но без знанието и благоволението на висшия ,Жабок;никой не мой да крадне а само да мечтае за някоя и друга трошица ОТ СОФРАТА МУ.


Тия момченца и момиченца от герб и бзнс само за заплати мислят и не ги е еня за нароба.С мазното Цъцарче начело дето най-намазва с председателската заплата от хилядарка и половина. На такива не да ги заплюеш, а сопола си да не хвърлиш.


Не ни трябва здравеопазване на нас.Дайте да направим една магистралка Средец - Терминал 1

не съм съгласна
Аз съм от защита на животните.Тези от Герб са такива,не ги барайте,барабар с тяхното земноводно


Всичко що е герб, заплюйте го! Лапачи и лизачи.

БСП
На тези им трябва да спретнем един народен съд


искам да е блато, само да е блатоооооо. Тук ще си живея,все едно съм в нас. Другите да духат и навън да бягат, И ме боли к.ра, ще крада от вас

Ди. Иф
Много ми е интересно господин Колеолов нарочно го пиша с малка буква когато ползваше безплатните услуги за прегледи и безкрайни болнични д-р Георгиев,дали така мислеше

жокер
Всичко е ясно.Бягайте от тази община.

S.O.S Средец
Уважаеми читатели, извиняваме се за техническия проблем при прехвърлянето на текста на декларацията и загубата на част от съдържанието. В резултат на това първите от вас, прочели публикацията не са видели пълния текст, което е от съществено значение за вложените в нея основни идеи. Проблемът е вече отстранен.


Какво става нещо не се чете


Ако желаете да напишете коментар, попълнете полетатаИме
Коментар
Въведете кода


видяно по ип 9346 пъти